26NZ01.1

Понеделник – XXVI седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Зах 8,1- 8

Ще спася моя народ от източната страна и от западната.

Четене из книгата на Пророк Захария.     

В онези дни: Биде слово от Господа Саваот: „Тъй казва Господ Саваот: „Възревнувах за Сион с голяма ревност, и с голям гняв възревнувах за него.” Тъй казва Господ Саваот: „Ще се обърна към Сион и ще живея в Йерусалим, и ще се нарича Йерусалим град на истината, и планината на Господа Саваот – планина на светинята.” Тъй казва Господ Саваот: ” Пак старци и бабички ще седят по улиците на Йерусалим, всеки с тояга в ръка поради дълбока старост. И улиците на тоя град ще се напълнят с момчета и момичета – които ще играят по улиците му.” Тъй казва Господ Саваот: „Ако това в очите на останалия народ ще се покаже чудно в тези дни, нима то е чудно в моите очи?” казва Господ Саваот. Тъй казва Господ Саваот: „Ето, Аз ще спася моя народ от източната страна и от страната на заник слънце, и ще ги доведа, и те ще живеят в Йерусалим и ще бъдат мой народ, и Аз ще бъда техен Бог, в истина и правда.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 101,16-18.19-21.29 и 22-23 (О: 17)

Господ съгради Сион, и се яви в славата Си.

Народите ще се убоят от името Ти, Господи,
и всички земни царе – от Твоята слава;
защото Господ съгради Сион,
и се яви в славата Си.

Господ съгради Сион, и се яви в славата Си.

Погледна милостиво към молитвата на безпомощните
и не презре молбата им.
Ще се запише това за следващия род,
и идещото поколение ще възхвали Господа.

Господ съгради Сион, и се яви в славата Си.

Защото Той надникна от светата си височина,
от небесата Господ погледна на земята,
за да чуе стоновете на затворниците,
да освободи синовете на смъртта.

Господ съгради Сион, и се яви в славата Си.

Синовете на Твоите раби ще живеят
и поколението им ще се утвърди пред Твоето лице:
за да разгласят името Господне на Сион и хвалата Му в Йерусалим;
когато се съберат народите, и царствата заедно да служат на Господа.

Господ съгради Сион, и се яви в славата Си.


АЛИЛУЯ  
Мк 10,45
R: Алилуя, Алилуя
Син човечески дойде да служи, и даде душата си откуп за мнозина.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 9,46-50

Който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям.

Четене от Светото Евангелие според Лука.         

В онова време: Дойде на учениците мисъл кой от тях ще е по-голям. А Исус, като видя мисълта на сърцето им, взе едно дете и го изправи до Себе Си, и рече им: „Който приеме това дете в Мое име, Мене приема; а който Мене приеме, приема Онзи, който Ме е пратил; защото, който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям.” А Йоан продума и рече: Наставниче, видяхме човек, който в Твое име изгонва бесове, и му забранихме, защото не ходи с нас. А Исус му рече: „Не забранявайте; защото, който не е против вас, той е за вас.”

Това е слово Господне.