26NZ01.2

Понеделник – XXVI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ даде, Господ взе;
да бъде благословено името Господне.
Четене из книгата Йов         1,6-22
Един ден дойдоха синовете Божии да застанат пред Господа; между тях дойде и сатаната.
И рече Господ на Сатаната: „От де дойде”?
А Сатаната отговори: „Ходих по земята и я обиколих.”
И Господ рече на Сатаната: „Обърна ли внимание върху моя раб Йов? Защото няма на земята такъв като него: човек непорочен, справедлив, богобоязлив и отбягващ злото.”
Сатаната отговори и рече: „Нима току-тъй Йов е богобоязлив? Не огради ли ти отвред него и къщата му и всичко, що той има? Ти благоволи делата на ръцете му, и стадата се ширят по земята: но я простри ръка и се допри до всичко, що е негово, ще ли Те благослови?”
И рече Господ на Сатаната: „Ето, всичко, що е негово, е в твоя ръка; само върху него ръка не простирай.” И отиде си Сатаната от лицето Господне.
Един ден синовете и дъщерите на Йов ядеха и пиеха вино в къщата на първородния си брат. И ето, дохожда вестител при Йов и казва: „Воловете ореха, и ослиците пасеха при тях, когато савейци нападнаха и ги откараха, а момците с остър меч погубиха; и отървах се само аз, за да ти обадя”.
Докле още този говореше, дохожда друг и казва: „Огън Божи от небето падна, изгори овците и момците и ги погълна; отървах се само аз, за да ти обадя.”
Докле и този говореше, дохожда друг и казва: „Халдейци, стъкмени в три чети, нападнаха върху камилите и ги откараха, а момците с остър меч погубиха; отървах се само аз, за да ти обадя.”.
Докле и този говореше, дохожда друг и казва: „Синовете и дъщерите ти ядеха и пиеха вино в къщата на първородния си брат; и духна силен вятър откъм пустинята и обгърна четирите ъгъла на къщата; къщата се събори върху децата, и те умряха; отървах се само аз, да ти обадя.”
Тогава Йов стана, раздра горната си дреха, острига главата си и падна на земята, та се поклони, и рече: „Гол излязох от утробата на майка си, и гол ще се завърна. Господ даде, Господ взе; както беше угодно на Господа, тъй и стана, да бъде благословено името Господне”. Във всичко това Йов не съгреши и нищо неразумно не изрече за Бога.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 16,1.2-3.6-7 (О: бав)
Приклони ухото си към мене, чуй моите думи.
Чуй, Господи, правдата ми, послушай вика ми. Приеми молба от нелъжливи уста. 
Приклони ухото си към мене, чуй моите думи.
От Твоето лице да излезе съд за мене; Твоите очи да погледнат. Ти изпита сърцето ми, споходи ме нощем, изкуси ме и нищо не намери. 
Приклони ухото си към мене, чуй моите думи.
Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш; Приклони ухото си към мене, чуй моите думи.
Яви чудната си милост Ти, който спасяваш от онези, които се противят на Твоята десница. 
Приклони ухото си към мене, чуй моите думи.
АЛИЛУЯ       Мр 10,45
* Алилуя. * Син човечески дойде да служи, и даде душата си откуп за мнозина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям.
Четене от Светото Евангелие според Лука          9,46-50
В онова време:
Дойде на учениците мисъл кой от тях ще е по-голям.
А Исус, като видя мисълта на сърцето им, взе едно дете и го изправи до Себе Си, и рече им: „Който приеме това дете в Мое име, Мене приема; а който Мене приеме, приема Онзи, който Ме е пратил; защото, който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям.”
А Йоан продума и рече: Наставниче, видяхме човек, който в Твое име изгонва бесове, и му забранихме, защото не ходи с нас.
А Исус му рече: „Не забранявайте; защото, който не е против вас, той е за вас.”
Това е слово Господне.