26NZ02.1

Вторник – XXVI седмица

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Зах 8,20-23

Ще дойдат много народи да търсят Господа в Йерусалим.

Четене из книгата на пророк Захария.     

Тъй казва Господ Саваот: „Още ще дохождат народи и жители от много градове, и ще отидат жителите на един град при жителите на друг град и ще кажат: „Да идем да се молим пред лицето на Господа и да потърсим Господа Саваот; и всеки ще каже: Ще отида и аз.” И ще дохождат много племена и силни народи, за да търсят Господа Саваот в Йерусалим и да се помолят пред лицето на Господа.” Тъй казва Господ Саваот: „В онези дни ще се уловят десет души от всички разноезични народи, ще се уловят за полата на юдеин и ще кажат: „Ние ще дойдем с тебе, защото чухме, че Бог е с вас.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 86,1-3.4-5.6-7 (0.: Зах 8,23)

Бог е с нас.

Основите му са на свети планини;
Господ обича портите Сионски повече от всички селища на Яков.
Граде Божи, славни работи се разправят за тебе.
Ще напомня на онези, които ме знаят, за Раав и Вавилон.

Бог е с нас.

Ето, Филистимци и Тир с Етиопия ще кажат:
Еди-кой си се там роди.
А за Сион ще казват: „Този и този мъж се роди в него,
и сам Всевишният го укрепи.”

Бог е с нас.

Когато се преброяват народите Господ ще напише:
„Еди-кой си там се роди.”
И които пеят и кои свирят, повтарят:
„Всичките ми извори са в тебе.”

Бог е с нас.


АЛИЛУЯ     
Мк 10,45
R: Алилуя, Алилуя
Син човечески дойде да служи и даде душата си откуп за мнозина.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 9,51-56

Той с решителност се запъти към Йерусалим.

Четене от Светото Евангелие според Лука.         

Когато се приближаваха дните да бъде взет от света, Той с решителност се запъти към Йерусалим. И изпрати пред Себе Си вестители; те отидоха и влязоха в едно село самарианско, за да приготвят за Него; но там Го не приеха, защото имаше вид на пътник за Йерусалим. Като видяха това учениците Му Яков и Иван, рекоха: „Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да го изтреби, както и Илия направи?” Но Той, като се обърна към тях, смъмри ги и рече: „Не знаете от какъв дух сте вие. Син човечески дойде, не за да погуби човешки души, а да спаси.” И отидоха в друго село.

Това е слово Господне.