26NZ02.2

Вторник – XXVI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Защо е дадена на злочестника светлина?
Четене из книгата на Йов    3,1-3.11-17.20-23
Йов отвори уста и прокле деня си, и рече: “Да се провали денят, в който се родих, и нощта, в която рекоха: “Зачена се човек.” Защо не съм умрял, когато съм се раждал? И не съм издъхнал, когато съм излизал от утробата? Защо са ме на колене приели? Защо ми е трябвало да суча гърди?
Сега щях да лежа и почивам; щях да спя; и щеше да ми бъде спокойно заедно с царе и съветници земни, които застройваха пустини за себе си, или с князе, които имаха злато и които пълнеха домовете си със сребро; или, като пометниче потулено, не щеше да ме има, както младенците, които не са видели светлина. Там беззаконниците престават да задават страх, и там почиват изнурените.
Защо даде на злочестника светлина, и живот – на огорчените душевно, които очакват смъртта, но я няма; които биха я изкопали по-охотно, отколкото имане, биха се зарадвали до възторг, биха се възхитили, че са намерили гроб? За какво е дадена светлина на човека, чийто път е закрит, и когото Бог е с мрак окръжил?”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ         
Пс 87,2-3.4-5.6.7-8 (О: За)
Да влезе пред Твоето лице молитвата ми, Господи.
Господи, Боже на моето спасение, денем и нощем викам пред Тебе. Да влезе пред Твоето лице молитвата ми, наклони ухото си към молбата ми. 
Да влезе пред Твоето лице молитвата ми, Господи.
Защото душата ми се насити на нещастия, и животът ми се приближи до преизподнята.
Аз се сравнявам с онези, които слизат в гроб; станах като човек без сила. 
Да влезе пред Твоето лице молитвата ми, Господи.
Хвърлен между мъртвите, като убитите, които лежат в гроба; за които Ти вече си не спомняш и които са отблъснати от Твоята ръка. O Ти ме сложи в подземен ров, в мрак, в бездна.
Натегна върху ми Твоята ярост, и с всичките си вълни Ти ме порази. 
Да влезе пред Твоето лице молитвата ми, Господи.
АЛИЛУЯ       Мр 10,45
* Алилуя.  * Син човечески дойде да служи и даде душата си откуп за мнозина. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Той с решителност се запъти към Йерусалим.
Четене от Светото Евангелие според Лука          9,51-56
Когато се приближаваха дните да бъде взет от света, Той с решителност се запъти към Йерусалим. И изпрати пред Себе Си вестители; те отидоха и влязоха в едно село самарианско, за да приготвят за Него; но там Го не приеха, защото имаше вид на пътник за Йерусалим.
Като видяха това учениците Му Яков и Иван, рекоха: “Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да го изтреби, както и Илия направи?”
Но Той, като се обърна към тях, смъмри ги и рече: “Не знаете от какъв дух сте вие. Син човечески дойде, не за да погуби човешки души, а да спаси.”
И отидоха в друго село.
Това е слово Господне.