26NZ03.1

Сряда – XXVI седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ако е угодно на царя,
нека ме прати в града на баща ми и аз ще го иззидам.
Четене из книгата на Пророк Неемия       2,1-8
В двадесетата година на цар Артаксеркс, през месец Нисан, имаше пред него вино, и аз, Неемия, взех виното и подадох на царя. И сякаш не бях тъжен пред него.
Но царят ме попита: „Защо ти е тъжно лицето? Ти не си болен, такова нещо няма, а навярно имаш тъга на сърцето.”
Аз се много уплаших, и казах на царя: „Да е жив царят на веки! Как да ми не бъде тъжно лицето, когато градът, домът, дето са гробовете на отците ми, е запустял, и портите му са с огън изгорени!”
И царят му рече: „А какво желаеш?”
Аз се помолих на Бога небесен и отговорих на царя: „Ако е угодно на царя, и ако твоят раб е намерил благоволение пред лицето ти, то прати ме в Юдея, в града, дето са гробовете на отците ми, за да ги иззидам.”
И рече ми царят и царицата, която седеше до него: „Колко време ще трае пътя ти, и кога ще се върнеш?” И царят благоволи да ме прати, след като определих времето.
Тогава казах на царя: „Ако благоволи царят, нека ми даде писмо до задречните областни началници, да ми дадат пропуск, докато стигна до Юдея, и писмо до Асаф, пазител на царските гори, да ми даде дървье за вратите на крепостта, що е при Божия дом, и за градските стени, и за къщата, в която ще живея.” И царят ми даде, понеже благодетната ръка беше над мене.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 136,1-2.3.4-5.6. (О: 6а)
Да прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня.
При реките вавилонски, там седяхме и плачехме, когато си спомняхме за Сион.
На върбите сред Вавилон окачихме нашите арфи. 
Да прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня.
Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители –
веселие: „Попейте ни песни Сионски.” 
Да прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня.
Как да пеем Господня песен на чужда земя?
Ако те забравя, Йерусалиме, нека ме забрави десницата ми. 
Да прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня.
Нека прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня, ако не поставя
Йерусалим на чело на моето величие. 
Да прилепне езикът ми o небцето ми, ако те не помня.
АЛИЛУЯ       Фил 3,8-9
* Алилуя. * От всичко се ощетих и всичко смятам за смет, за да придобия Христа и да се намеря в Него. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще те последвам, където и да идеш.
Четене от Светото Евангелие от Лука       9, 57-62
В онова време:
Когато Исус и учениците Му вървяха из пътя, рече Му някой: ” Господи, ще Те последвам, където и да идеш.”
Исус Му рече: „Лисиците имат леговища, и птиците небесни -гнезда; а Син Човечески няма де глава да подслони.
На друг пък каза: „Върви след Мене.” А тоя рече: „Господи, позволи ми първом да отида и погреба баща си.”
Но Исус му каза: „Остави мъртвите да погребват своите мъртъвци, а ти върви, проповядвай царството Божие.”
А друг един рече: „Аз ще тръгна след Тебе, Господи, но първом ми позволи да се простя с домашните си.”
Но Исус му каза: „Никой, който е сложил ръката си върху ралото и погледва назад, не е годен за царството Божие.”
Това е слово Господне.