26NZ04.2

Четвъртък – XXVI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Аз зная, Изкупителят ми е жив.
Четене из книгата на Йов    19,21-27
Рече Йов:
„Смилете се, смилете се над мене, вие, приятели мои, защото Божията ръка се допре до мене. Защо и вие ме гоните, както Бог, и с плътта ми не можете да се наситите? O да бяха думите ми написани, да бяха на книга начертани, със желязно длето и с олово, да бяха на вечни времена върху камък издълбани.
Но аз зная, Изкупителят ми е жив и Той в последния ден ще издигне из праха тази моя скапваща се кожа, и аз в плътта ще видя Бога. Аз сам ще Го видя; моите очи, не очите на другите, ще Го видят. Сърцето ми се топи в гърдите ми!”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 26,7-8а.8в-9авс.13-14 (О: 13)
Аз вярвам, че ще видя Господните блага в земята на живите.
Чуй, Господи, гласа ми, с който викам, помилвай ме и ме послушай. Сърцето ми повтаря Твоите думи: „Търсете лицето ми.” 
Аз вярвам, че ще видя Господните блага в земята на живите.
Аз ще търся лицето ти, Господи.
Не скривай от мене лицето Си; не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти си мой Помощник; не ме отхвърляй.
Аз вярвам, че ще видя Господните блага в земята на живите.
Но аз вярвам, че ще видя Господните блага в земята на живите.
Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти, надявай се на Господа. 
Аз вярвам, че ще видя Господните блага в земята на живите.
АЛИЛУЯ       Мр 1,15
* Алилуя. * Наближи царството Божие, разкайте се и вярвайте в Евангелието. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще почива върху него вашият мир.
Четене от Светото Евангелие според Лука          10,1-12
В онова време:
Господ избра и други седемдесет ученици и ги разпрати пред Себе Си по двама за всеки град и място, където Сам щеше да отиде.
И рече им: „Жетвата голяма, а работниците малко; затова молете господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си. Вървете! Ето, Аз ви пращам като агнета посред вълци. Не носете ни кесия, ни торба, нито обуща, и никого по пътя не поздравявайте.
И в която къща влезете, първом казвайте: „Мир на тая къща?” И ако бъде там синът на мира, върху него ще почива вашият мир; ако ли не, ще се върне у вас; и в тая къща оставайте, яжте и пийте, каквото ви дадат; защото работникът заслужава своята заплата.
Не прохождайте от къща в къща. И в който град влезете и ви приемат, яжте, каквото ви сложат; изцерявайте болните, които са в него, и казвайте им: „Приближи се до нас царството Божие.”
В който пък град влезете и не ви приемат, излезте по стъгдите му и кажете: „И праха, полепнал по нас от вашия град, ви отърсваме; обаче да знаете, че се приближава до вас царството Божие.”
Казвам ви, че в оня ден за Содом ще бъде по-леко, отколкото за този град.”
Това е слово Господне.