26NZ05.1

Петък – XXVI седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Вар 1,15-22

Съгрешихме пред Господа и не повярвахме.

Четене из книгата на пророк Варух.                   

У Господа, нашия Бог, е правдата, а у нас – срам по лицата, като днес, у всеки юдеин и у живеещите в Йерусалим, у царете ни и у князете ни, у свещениците ни, у пророците ни и у бащите ни, задето съгрешихме пред Господа, и Му се не покорявахме, и не слушахме гласа на Господа нашия Бог, за да ходим според заповедите на Господа, който е дал пред лицето ни. В онзи ден, в който Господ изведе отците ни из Египетската земя, и до днес ние бяхме непокорни пред Господа, нашия Бог, и не ни беше грижа, че не слушахме гласа Му; за това ни сполетяха бедствия и клетва – както днес – която Господ определи пред своя раб Мойсей в онзи ден, в който изведе бащите ни из Египетската земя, за да ни даде земя, в която тече мед и мляко. И не слушахме гласа на Господа, нашия Бог, във всички думи на пророците, които Той праща при нас, и ходехме всеки според мислите на своето зло сърце, служейки на други богове, вършейки зли дела пред очите на Господа, нашия Бог.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 78,1-2.3-5.8-9 (О: 9вс)

Заради славата на името си, Господи, избави ни.

Боже, езичници дойдоха в Твоето наследие,
оскверниха светия Твой храм, Йерусалим обърнаха на развалини.
Труповете на Твоите раби предадоха за храна на птиците небесни,
телата на Твоите светии – на земните зверове.

Заради славата на името си, Господи, избави ни.

Проляха кръвта им като вода около Йерусалим
и нямаше кой да ги погребе.
Станахме за присмех на съседите си,
срам и поругание за околните си.

Заради славата на името си, Господи, избави ни.

Докога, Господи, ще се гневиш непрестанно?
Докога ще пламти Твоята ревност като огън?
Не ни спомняй греховете на нашите деди,
скоро да ни изпреварят Твоите щедрости, защото сме много изтощени.

Заради славата на името си, Господи, избави ни.

Помогни ни, Боже, Спасителю наш,
заради славата на Твоето име, и избави ни;
и прости ни греховете заради Твоето име!
Защо езичниците да казват: „де е техният Бог?”

Заради славата на името си, Господи, избави ни.


АЛИЛУЯ 
Пс 94,8ав
R: Алилуя, Алилуя
Не ожесточавайте днес сърцето си, но послушайте гласа Господен.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 10,13-16

Който Мене презира, презира Оня, който Ме е пратил.

Четене от Светото Евангелие според Лука.         

В онова време: Исус каза: „Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсайдо! Защото, ако бяха станали в Тир и Сидон чудесата, които станаха у вас, те отдавна, седнали във вретище и в пепел, биха се покаяли. Но на Тир и Сидон ще бъде по-леко при съда, отколкото на вас. И ти, Капернауме, нима ще се въздигнеш до небето? До ада ще се провалиш! Който вас слуша, Мене слуша: и който вас презира, той и Мене презира; а който презира Мене, презира Оня, който ме е пратил.”

Това е слово Господне.