26NZ05.2

Петък – XXVI седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Давал ли си заповед на утринта
и слизал ли си в дълбочината морска?
Четене из книгата на Йов    38,12-22; 39,33-35
Господ отговори на Йов из бурята и рече:
„Давал ли си ти някога през живота си заповед на утринта и посочвал ли си на зората мястото й, за да обгърне тя краищата на земята и да изтърси от нея нечестивците, за да се измени земята като глина под печат и да стане като разноцветно облекло, да се отнеме от нечестивците светлината и да се съкруши дръзката им ръка?
Слизал ли си в дълбочината морска и влизал ли си да изследваш бездната? Отваряли ли са се за тебе вратата на смъртта, и видял ли си ти вратата на смъртната сянка? Изгледал ли си ширината на земята? Разправи, ако знаеш всичко това. Де е пътят към жилището на светлината, и де е мястото на тъмата? Ти трябва да си стигал до границите й и знаеш пътеките към дома й. Ти знаеш това, защото тогава си бил роден, и броят на дните ти е твърде голям.
Отговори Йов на Господа и рече: „Ето, аз съм нищожен; какво ще Ти отговарям? Ръката си турям на устата си. Веднаж говорих – сега няма да отговарям; говорих дори два пъти, но повече няма.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 138,1-3.7-8.9-10.13-14ав (О: 24в)
Насочи ме, Господи, във вечен път.
Господи, Ти си ме изпитал и знаеш,Ти знаеш, кога сядам и кога ставам. Ти отдалеч разбираш моите помисли:
ходя ли, почивам ли – Ти ме окръжаваш. И всички мои пътища са на Тебе известни. 
Насочи ме, Господи, във вечен път.
Къде да отида от Твоя дух и от Твоето лице къде да побегна? Възлеза ли на небето – Ти си там; сляза ли в преизподнята – и там си Ти.
Насочи ме, Господи, във вечен път.
Взема ли крилете на зората и се преселя накрай море, и там Твоята ръка ще ме поведе, и Твоята десница ще ме удържи, 
Насочи ме, Господи, във вечен път.
Защото Ти си устроил моята вътрешност и си ме изтъкал в майчината ми утроба.
Славя Те, защото съм дивно устроен; дивни са Твоите дела.
Насочи ме, Господи, във вечен път.
АЛИЛУЯ       Пс 94,8ав
* Алилуя. * Не ожесточавайте днес сърцето си, но послушайте гласа Господен. * Алилуя
ЕВАНГЕЛИЕ
Който Мене презира, презира Оня, който Ме е пратил.
Четене от Светото Евангелие според Лука          10,13-16
В онова време: Исус каза:
„Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсайдо! Защото, ако бяха станали в Тир и Сидон чудесата, които станаха у вас, те отдавна, седнали във вретище и в пепел, биха се покаяли. Но на Тир и Сидон ще бъде по-леко при съда, отколкото на вас.
И ти, Капернауме, нима ще се въздигнеш до небето? До ада ще се провалиш!
Който вас слуша, Мене слуша: и който вас презира, той и Мене презира; а който презира Мене, презира Оня, който ме е пратил.”
Това е слово Господне.