26NZ06.1

Събота – XXVI седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Който напрати върху нас бедствия,
сам Той отново ще напрати веселие.
Четене из книгата на пророк Варух          4,5-12.27-29
Дерзай, народе мой, паметнико Израилев! Вие сте предадени на езичници не да загинете, а задето разгневихте Бога; Вие сте предадени на враговете, защото раздразнихте Този, който ви създаде, като принасяхте жертви на бесове, а не на Бога. Вие забравихте вечния Бог, който ви храни, а също огорчихте Йерусалим, който ви отгледа.
Защото Той видя пратения от Бога върху вас гняв и каза: „Чуйте, съжители Сионски, Бог напрати върху ни голяма скръб, защото аз видях пленението на моите синове и дъщери, което вечният напрати върху тях. Аз ги храних с радост, а отпуснах с плач и жалост. Никой да се не радва за мене, вдовица и оставен от мнозина; аз напуснах заради греховете на моите деца, защото те се отклониха от Божия закон.
Дерзайте, деца, и викайте към Бога, защото за вас ще си спомни Онзи, който ви напрати това. Каквато беше вашата решителност да се отдалечите от Бога, увеличете я десетократно да се обърнете и Го подирите. Защото Онзи, който ви напрати тези бедствия, ще напрати върху вас вечно веселие със спасение.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 68,33-35.36-37 (О: 34а)
Господ слуша бедните.
Ще видят това страдащите и ще се зарадват; търсете Бога и ще оживее сърцето ви.
Защото Господ слуша бедните и не пренебрегва Своите затворници. Да Го възхвалят небеса и земя, морета и всичко, що се движи в тях.
Господ слуша бедните.
Защото Бог ще спаси Сион, ще съгради юдините градове; и там ще се заселят и ще го наследят,
потомството на рабите Му ще се закрепи в него, и всички, които обичат Неговото име, ще се веселят в него. 
Господ слуша бедните.
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя. * Благословен си Ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Радвайте се, че имената ви са написани на небесата.
Четене от Светото Евангелие според Лука          10,17-24
В онова време:
Седемдесетте ученици се върнаха с радост и казваха: „Господи, в Твое име и бесовете се покоряват на нас.”
А Той им рече: „Видях сатаната, как падна от небето като светкавица; ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила; и нищо няма да ви повреди; обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.”
В оня час се зарадва духом Исус и рече: „Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.”
И като се обърна към учениците, рече: „Всичко ми е предадено от Моя Отец; и кой е Синът, не знае никой, освен Отец; и кой е Отец, не знае никой, освен Синът, и – комуто Синът иска да открие.
И като се обърна към учениците, рече им насаме: „Блажени очите, които виждат това, що вие виждате. Защото казвам ви, много пророци и царе искаха да видят, що вие виждате, и не видяха, и да чуят, що чувате, и не чуха!”
Това е слово Господне.