26NZ-c

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА СЕДМИЦА
Неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Които се обтягахте и пяхте, сега ще отидете в плен.
Четене из книгата на Пророк Амос                       6,1а.4-7
Тъй казва всемогъщият Бог:
„Горко на безгрижните в Сион и на надяващите се на планината Самарийска; които лежите на одрове от слонова кост и се обтягате на леглата си, ядете най-добри овни от стадото и телета от тлъсто пасбище, пеете под звука на гусли, мислейки, че владеете свиралото като Давид, пиете вино от чаши, мажете се с най-добри мазила и не ви боли сърце за злополуката на Йосиф. Затова сега те ще отидат в плен начело на пленниците, и ще се свърши ликуването на изнежените.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 145,7.8-9а.9вс-10 (О: 2а)
Хвали, душо моя, Господа.
Който вечно пази верност, върши съд над обидени, дава хляб на гладни. Господ отпуща затворници. 
Хвали, душо моя, Господа.
Господ отваря очите на слепи, Господ изправя прегърбени, Господ обича праведни.
Господ пази пришелците. 
Хвали, душо моя, Господа.
Поддържа сираче и вдовица, а пътя на нечестивеца проваля.
Господ ще царува вечно, твоят Бог, Сионе, е в род и род. 
Хвали, душо моя, Господа.
ВТОРО ЧЕТИВО
Спазвай заповедта до пришествието на Господа.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до Тимотей    6,11-16
Ти, човече Божи, бягай от тия неща и стреми се към правда, благочестие, вяра, любов, търпение и кротост. Подвизавай се с добрия подвиг на вярата: дръж се o вечния живот, за който ти биде и повикан и изповяда доброто изповедание пред много свидетели.
Наръчвам ти пред Бога, който всичко животвори и пред Исуса Христа, който засвидетелствува доброто изповедание пред Понтия Пилата, да спазиш заповедта чиста, безукорна, дори до явяването на нашия Господ Исус Христос, което, кога му дойде време, ще открие блажения и едничък Властител, Цар на царете и Господар на господаруващите, който е едничък безсмъртен и живее в непристъпна светлина, когото никой от човеците не е видял, нито може да види. Нему чест и владичество во веки. Амин.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       2 Kop 8,9
* Алилуя. * Исус Христос стана беден, бидейки богат, за да се обогатите вие чрез Неговата бедност. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ти получи доброто, а Лазар – злото;
сега той тук се утешава, а ти се мъчиш.
Четене от Светото Евангелие според Лука          16,19-31
В онова време: Исус каза на фарисеите:
„Някой си човек беше богат, обличаше се в багреница и висон и всеки ден пируваше бляскаво. Имаше тъй също един сиромах на име Лазар, който струпав лежеше при вратата му и петимен беше да се нахрани от трохите, що падаха от трапезата на богаташа, и псетата прихождаха, та ближеха струпеите му. Умря сиромахът и занесоха го Ангели в лоното Авраамово; умря и богаташът и го погребаха.
И в ада, когато беше на мъки, подигна очите си, видя Авраама отдалеч и Лазаря в лоното му; и като извика, рече: „Отче Аврааме, смили се над мене, и прати Лазар да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в тоя пламък.”
Авраам пък рече: „Чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си приживе, а Лазар – злото; сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш. И освен това между нас и вас зее голяма пропаст, та ония, които искат да преминат от тук при вас, да не могат, тъй също и от там към нас, да не преминават.”
А той рече: „Моля ти се тогава, Отче, прати го в бащината ми къща, защото имам петима братя, та да им засвидетелствува, за да не дойдат и те в това място на мъката.”
Авраам му рече: „Имат Мойсей и пророците: нека ги слушат.” А той рече: „Не, отче Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при тях, ще се покаят.”
Тогава Авраам му рече: „Ако Мойсей и пророците не слушат, то и да възкръсне някой от мъртвите, няма да се убедят.”
Това е слово Господне.