27.12

27 декември

СВ. ИВАН, АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ

Празник
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Йоан 1, 1-4

Което видяхме и чухме, ви известяваме.

Начало на първото послание на Свети Иван Апостол. 

Възлюбени: Това, което беше в начало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и което ръцете ни докоснаха, известяваме за словото на живота. И животът се яви, ние видяхме, свидетелствуваме и ви възвестяваме вечния живот, който беше при Отца и ни се яви. Което видяхме и чухме, ви възвестяваме, за да имате общение с нас, нашето общение е с Отца и Неговия Син Исус Христос. Ние ви пишем това, за да бъде вашата радост съвършена.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 96, 1-2.5-6.11-12 (О: 12а)

Радвайте се, праведни, в Господа.

Господ царува, да се радва земята,
да се веселят многобройните острови.
Облак и мрак е около Него,
правда и съд е основа на престола Му.

Радвайте се, праведни, в Господа.

Планини се топят като восък от лицето на Господа,
от лицето на Господа на цяла земя.
Небесата разгласят Неговата правда,
и всички народи виждат Неговата слава.

Радвайте се, праведни, в Господа.

Светлина свети над праведника,
и на правите по сърце – веселие.
Радвайте се, праведни, в Господа,
и славете паметта на светинята Му.

Радвайте се, праведни, в Господа.


АЛИЛУЯ
R: Алилуя, Алилуя
Тебе, Боже, хвалим, Тебе, Господи, прославяме; Тебе хвали славният лик на Апостолите, Господи.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 20, 2-8

Другият ученик се затече по- бързо от Петър,  и пръв дойде на гроба.

Четене от светото Евангелие според Иван.         

В първия ден на седмицата Мария Магдалина изтича и дохожда при Симон Петър и при другия ученик, когото Исус обичаше, и им казва: „Дигнали Господа от гроба, и не знаем, де са го положили.” Тогава излезе Петър и другият ученик и тръгнаха за гроба. И двамата тичаха заедно; но другият ученик се затече по-бързо от Петър и пръв дойде на гроба. И като се наведе, видя, че покривките са там, но той не влезе вътре. След него дохожда Симон Петър, влиза в гроба и вижда, че повивките са там; а кърпата, която беше на главата Му, не беше при повивките, а сгъната на отделно място. Тогава влезе и другият ученик, който пръв бе дошъл на гроба, и видя и повярва.

Това е слово Господне.