27NZ-c

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА СЕДМИЦА
Неделя, година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Праведният чрез вярата си ще бъде жив.
Четене из книгата на пророк Авакум       1,2—3; 2,3-4
Докога, Господи, ще викам, и Ти не ще ме чуваш? Ще викам към Тебе за насилието, и Ти не ще избавяш? Защо ми даваш да виждам злодейство и да гледам нещастие? Грабеж и насилие са отпреди ми, и въстава вражда, подига се раздор.
Отговори ми Господ и рече: „Запиши видението и начертай ясно на скрижали, та, който чете, лесно да може да прочете, защото видението се отнася още към определено време; то говори за свършека и няма да излъже; па и да се забави, чакай го, защото бездруго ще се сбъдне, няма да се забави. Ето, горделивата душа не ще се успокои, а праведният чрез вярата си ще бъде жив.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 94,1-2.6-7.8-9 (О: 8)
О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцето си.”
Дойдете, да запеем на Господа; да възкликнем към Бога, нашия Спасител.
Да застанем пред лицето Му със славословие, с песни да възкликнем към Него. 
О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцето си.”
Дойдете, да се поклоним и да припаднем, да преклоним колена пред Господа, нашия Творец,защото Той е наш Бог, и ние сме народ от Неговото паство и овци под негови ръце. 
О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцето си.”
O, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцето си”,
както в Мерива, както в деня на „Изкушението” в пустинята, дето ме изкушаваха вашите бащи, изпитваха ме и видяха Моето дело. 
О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцето си.”
ВТОРО ЧЕТИВО
Не се срамувай от свидетелството на нашия Господ.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей    ..          1,6-8.13-14
Възлюбени:
Напомням ти да разпалиш Божия дар, който е в тебе чрез моето ръковъзлагане. Защото Бог не ни е дал дух на боязливост, а дух на сила, любов и целомъдрие. И тъй, не се срамувай от страданията на нашия Господ Исус Христос, нито от мене, Негов окованик, а стани участник в страданията за благовестието Христово по силата на Бога.
Имай за образец здравите думи, които си чул от мене, с вяра и любов в Христа Исуса. Запази добрия залог чрез Светия Дух, който живее в нас.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       1 П 1,25
* Алилуя. * Словото Господне пребъдва вечно; а това е словото, което ви е благовестено. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Да имахте вяра.
Четене от Светото Евангелие според Лука          17,5-10
В онова време:
Апостолите казаха на Исус: „Усили вярата в нас!”
А Господ рече: „Да имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница: „Изтръгни се и се пресади в морето”; и тя би ви послушала.
Кой от вас, кога се завърне от полето негов слуга, орач или овчар веднага ще му рече: „Върви, седни на трапезата”, няма ли да му рече: „Приготви ми да вечерям и препаши се и ми шетай, докле ям и пия, а после ти ще ядеш и пиеш?” Нима ще благодари той на оня слуга, задето е изпълнил заповедта? Не мисля.
Тъй и вие, кога изпълните всичко, вам заповядано, казвайте: „Ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим.”
Това е слово Господне.