27NZ01.1

Понеделник XXVII седмица
Голина I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Стана Йона да побегне от лицето Господне.
Четене из книгата на пророк Йона 1,1-2,1.11
Биде слово Господне към Йона, син Аматиев: „Стани, иди в Ниневия, град голям, и проповядвай в него, защото злодеянията му достигнаха до Мене.” И стана Йона да побегне в Тарсис от лицето Господне, и дойде в Иопия и намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоз и влезе в него, за да отплува с тях в Тарсис от лицето Господне. Но Господ подигна в морето силен вятър, и стана в морето голяма буря, и корабът насмалко оставаше да се разбие. Уплашиха се корабниците; те викаха всеки към своя Бог и почнаха да хвърлят в морето товара от кораба, за да му олекне от него; а Йона бе слязъл в дъното на кораба, бе легнал и дълбоко заспал.”
Дойде при него началникът на кораба и му рече: „Защо спиш? Стани, извикай към твоя Бог; може би Бог ще си спомни за нас, ние не ще загинем.”
И рекоха един другиму: „Нека хвърлим жребие, за да узнаем, за кого ни постигна тази беда.” Хвърлиха жребие, и жребието се падна на Йона.
Тогава му рекоха: „Кажи ни, за кого ни постигна тази беда? Какво е твоето занятие, и отде идеш ти? Де е твоята земя и от кой народ си?”
Той им рече: „Аз съм евреин, почитам Господа, Бога на небесата, който направи морето и сушата.”
Тогава човеците се уплашиха твърде много и му рекоха: „Защо направи това?” – защото те узнаха, че той бяга от лицето Господне -както той сам им бе обадил; и рекоха му: „Какво да направим с тебе, за да утихне морето за нас?” Защото морето все се вълнуваше.
Тогава той им рече: „Вземете ме, и ме хвърлете в морето, и морето ще утихне за вас, защото знам, че заради мене ви постигна тази голяма буря.” Ала тези човеци почнаха да гребат усилно, за да стигнат на суша, но не можаха, защото морето все повече вилнееше против тях.
Тогава извикаха към Господа и рекоха: „Молим Те, Господи, да не загинем поради душата на този човек, и да не ни зачетеш невинна кръв; защото Ти, Господи, си направил, което е на Тебе угодно!” И взеха Йона, та го хвърлиха в морето и утихна морето от своята ярост. И тези човеци се уплашиха от Господа твърде много, принесоха жертви на Господа и дадоха оброци.
И заповяда Господ на един голям кит да глътне Йона; и биде Йона в утробата на този кит три дни и три нощи. И заповяда Господ на кита, и той изхвърли Йона на суша.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс Йон 2,3.4.5.8 (О: 7с)
Ще въздигнеш душата ми от тление, Господи.
Към Господа извиках в моята скръб, и Той ме чу: извиках из утробата на преизподнята, и Ти чу гласа ми. 
Ще въздигнеш душата ми от тление, Господи.
Ти ме хвърли в дълбинето, в сърцето на морето, и струи ме обиколиха; всички Твои води и Твои вълни минаваха над мене.
Ще въздигнеш душата ми от тление, Господи.
И рекох: „Отхвърлен съм от Твоите очи: обаче пак ще видя светия Ти храм. 
Ще въздигнеш душата ми от тление, Господи.
Когато изнемощя в мене душата ми, аз си спомних за Господа, и мо­ята молитва стигна до Тебе, до светия Ти храм. 
Ще въздигнеш душата ми от тление, Господи.
АЛИЛУЯ       Ив 13,34
* Алилуя. *  Нова заповед ви давам, казва Господ; Да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Кой е мой ближен?
Четене от Светото Евангелие според Лука          10,25-37
В онова време: Ето, един законник стана и, изкушавайки Исуса, рече: „Учителю, какво да направя, за да наследя живот вечен?”
А Той му каза: „В закона що е писано? Как четеш?”
Той отговори и рече: „Възлюби Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си.”
Исус му каза: „Право отговори; тъй постъпвай, и ще бъдеш жив.” Но той, като искаше да се оправдае, рече на Исуса: „А кой е моят ближен?”
Отговори Исус и каза: „Един човек слизаше от Йерусалим в Иерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха, изпораниха го и си заминаха, като го оставиха полумъртъв. Случайно един свещеник слизаше по тоя път, и като го видя, отмина. Също и един левит, като стигна до същото място, приближи се, погледна и отмина.
Един пък Самариянин, който пътуваше, дойде до него, видя го и се смили, и като се приближи, превърза му раните, изливайки елей от вино; след това го качи на добичето си, откара го в странноприемницата и се погрижи за него.
А на другия ден като си заминаваше, извади два динария, даде на съдържателя и му рече: „Погрижи се за него; и ако потрошиш нещо повече, на връщане аз ще ти заплатя.”
И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближен на изпадналия в ръцете на разбойниците?
Той отговори: „Оня, който му стори милост.”
Тогава Исус му каза: „Иди и ти прави също така.”
Това е слово Господне.