27NZ01.2

Понеделник – XXVII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Не приех и не научих Евангелието от човек,
а чрез откровение Христово.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни   1,6-12
Братя:
Чудя се, че тъй скоро преминавате от онзи, който ви е призвал чрез благодатта Христова, към друго благовестие; Не че има друго благовестие, но има някои, които ви смущават и искат да изопачат благовестието Христово. Но ако дори ние, или ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде. Както по-горе казахме, и сега пак казвам: Който ви благовествува нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде. У човеци ли сега търся благоволение, или у Бога? Или на човеци искам да угаждам? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да бъда Христов раб. Известявам ви, братя, че Евангелието, което аз благовестих, не е човешко, защото и аз нито го приех, нито го получих от човек, а чрез Откровение Исус Христово.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 110,1-2.7-8.9 и 10с (О: 5в)
Вечно помни своя завет
Ще славя Господа от все сърце, в съвета на праведните. Велики са делата на Господа, многожелани за всички, които Го обичат.
Вечно помни своя завет
Делата на ръцете му са истина и съд; всички Негови заповеди са верни,
Твърди от века до века, основани върху истина и правота. 
Вечно помни своя завет
Той изпрати избавление на Своя народ, установи на веки Своя завет.
Свето и страшно е Неговото име!
Неговата хвала ще пребъдва вечно. 
Вечно помни своя завет
АЛИЛУЯ       Ив 13,34
* Алилуя. * Нова заповед ви давам, казва Господ; Да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Кой е мой ближен?
Четене от Светото Евангелие според Лука          10,25-37
В онова време:
Ето, един законник стана и, изкушавайки Исуса, рече: „Учителю, какво да направя, за да наследя живот вечен?”
А Той му каза: „В закона що е писано? Как четеш?”
Той отговори и рече: „Възлюби Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си.”
Исус му каза: „Право отговори; тъй постъпвай, и ще бъдеш жив.” Но той, като искаше да се оправдае, рече на Исуса: „А кой е моят ближен?”
Отговори Исус и каза: „Един човек слизаше от Йерусалим в Иерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха, изпораниха го и си заминаха, като го оставиха полумъртъв. Случайно един свещеник слизаше по тоя път, и като го видя, отмина. Също и един левит, като стигна до същото място, приближи се, погледна и отмина.
Един пък Самариянин, който пътуваше, дойде до него, видя го и се смили, и като се приближи, превърза му раните, изливайки елей от вино; след това го качи на добичето си, откара го в странноприемницата и се погрижи за него.
А на другия ден като си заминаваше, извади два динария, даде на съдържателя и му рече: „Погрижи се за него; и ако потрошиш нещо повече, на връщане аз ще ти заплатя.”
И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближен на изпадналия в ръцете на разбойниците?
Той отговори: „Оня, който му стори милост.”
Тогава Исус му каза: „Иди и ти прави също така.”
Това е слово Господне.