27NZ02.1

ВторникXXVII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Отвърнаха се Ниневийци от лошия си път и Бог се смили.
Четене из книгата на пророк Йона 3,1-10
И биде слово Господне към Йона втори път: „Стани, иди в Ниневия, град голям и проповядвай в нея, което Аз ти заповядах.” Стана Йона и отиде в Ниневия според словото Господне; а Ниневия беше град голям у Бога, на три дни ход. И почна Йона да ходи по града, колкото можеше да се изходи в един ден, и проповядваше, думайки: „Още четиридесет дена – и Ниневия ще бъде разрушена!” И повярваха Ниневийци в Бога и обявиха пост и облякоха се във вретище, мало и голямо.
Тази дума дойде до царя на Ниневия и той стана от престола си, съблече царското си облекло, облече се във вретище и седна в пепел, като заповяда да прогласят и кажат в Ниневия от името на царя и на велможите му: „Ни човеци, ни добитък, ни волове, ни овци да не ядат нищо, нито да ходят на паша, и вода да не пият; човеци и добитък да бъдат покрити с вретище и силно да викат към Бога; всеки да се отвърне от лошия си път и от насилието на ръцете си. Кой знае, може би, още Бог ще се смили и ще отвърне от нас пламтящия си гняв, и не ще загинем.”
И видя Бог делата им, че те се отвърнаха от лошия си път, и съ­жали за злото, за което бе казал, че ще напрати върху тях, и го не напрати.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 129,1-2.3-4ав.7-8 (О: 3)
Ако си спомняш за беззаконията, Господи, кой ще устои?
От дън душа викам към Тебе, Господи; Господи, чуй гласа ми.
Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбата ми. 
Ако си спомняш за беззаконията, Господи, кой ще устои?
Ако си спомняш за беззаконията, Господи, Господи, кой може да устои?
Но в Тебе е прошката на греховете, и ще благоговеем пред Тебе. 
Ако си спомняш за беззаконията, Господи, кой ще устои?
Защото у Господа е милосърдието, и изобилно у Него изкуплението. И Той ще избави Израил от всичките му беззакония. 
Ако си спомняш за беззаконията, Господи, кой ще устои?
АЛИЛУЯ       Лк 11,28
* Алилуя. * Блажени, които слушат Божието слово, и го пазят. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Марта Го прие в дома си.
Мария избра добрата част.
Четене от Светото Евангелие според Лука          10,33-42
В онова време:
Исус влезе в едно село; една жена, на име Марта, Го прие у дома си. Тя имаше сестра, на име Мария, която седеше при нозете на Исуса и слушаше речта Му.
А Марта се улиса в голяма шетня и като пристъпи, рече: „Господи, не те ли е грижа, дето сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й, прочее, да ми помогне.”
Исус й рече: „Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, а пък едно е само потребно. И Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме.”
Това е слово Господне.