27NZ02.1

Вторник– XXVII седмица

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Йона 3,1-10

Отвърнаха се Ниневийци от лошия си път и Бог се смили.

Четене из книгата на пророк Йона.

И биде слово Господне към Йона втори път: „Стани, иди в Ниневия, град голям и проповядвай в нея, което Аз ти заповядах.” Стана Йона и отиде в Ниневия според словото Господне; а Ниневия беше град голям у Бога, на три дни ход. И почна Йона да ходи по града, колкото можеше да се изходи в един ден, и проповядваше, думайки: „Още четиридесет дена – и Ниневия ще бъде разрушена!” И повярваха Ниневийци в Бога и обявиха пост и облякоха се във вретище, мало и голямо. Тази дума дойде до царя на Ниневия и той стана от престола си, съблече царското си облекло, облече се във вретище и седна в пепел, като заповяда да прогласят и кажат в Ниневия от името на царя и на велможите му: „Ни човеци, ни добитък, ни волове, ни овци да не ядат нищо, нито да ходят на паша, и вода да не пият; човеци и добитък да бъдат покрити с вретище и силно да викат към Бога; всеки да се отвърне от лошия си път и от насилието на ръцете си. Кой знае, може би, още Бог ще се смили и ще отвърне от нас пламтящия си гняв, и не ще загинем.” И видя Бог делата им, че те се отвърнаха от лошия си път, и съ­жали за злото, за което бе казал, че ще напрати върху тях, и го не напрати.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 129,1-2.3-4ав.7-8 (О: 3)

Ако си спомняш за беззаконията, Господи, кой ще устои?

От дън душа викам към Тебе, Господи; Господи, чуй гласа ми.
Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбата ми.
Ако си спомняш за беззаконията, Господи, Господи, кой може да устои?
Но в Тебе е прошката на греховете, и ще благоговеем пред Тебе.

Ако си спомняш за беззаконията, Господи, кой ще устои?

Надявам се на Господа, надява се душата ми.
Защото у Господа е милосърдието,
и изобилно у Него изкуплението.
И Той ще избави Израил от всичките му беззакония. 

Ако си спомняш за беззаконията, Господи, кой ще устои?


АЛИЛУЯ  
Лк 11,28
R: Алилуя, Алилуя
Блажени, които слушат Божието слово, и го пазят.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 10,33-42

Марта Го прие в дома си. Мария избра добрата част.

Четене от Светото Евангелие според Лука.         

В онова време: Исус влезе в едно село; една жена, на име Марта, Го прие у дома си. Тя имаше сестра, на име Мария, която седеше при нозете на Исуса и слушаше речта Му. А Марта се улиса в голяма шетня и като пристъпи, рече: „Господи, не те ли е грижа, дето сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й, прочее, да ми помогне.” Исус й рече: „Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, а пък едно е само потребно. И Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме.”

Това е слово Господне.