27NZ03.1

Сряда– XXVII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Йона 4,1-11

На тебе ти е жал за растението, Аз ли да не пожаля Ниневия, големия град?

Четене из книгата на пророк Йона.           

Йона се силно огорчи и възнегодува, и моли се на Господа и рече: „О, Господи, не творех ли това, когато бях още в моята земя? За това и побегнах в Тарсис, защото знаех, че Ти си Бог благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив и съжаляваш за бедствието. И се­га, Господи, вземи душата ми от мене, защото по-добре е да умра, нежели да живея.” И рече Господ: „Нима това те тъй огорчи?” И излезе Йона из града, седна на изток от града, направи си там сенница и седна под нея на сянка, за да види, какво ще стане с града. И направи Господ Бог, та израстна растение, и то се издигна над Йона, за да има над главата му сянка, и да го избави от огорчението му; Йона твърде много се зарадва на това растение. И нареди Бог тъй, че на другия ден, когато се зазори, червей подгриза растението, и то изсъхна. А когато изгря слънце, напрати Бог горещ източен вятър, и слънцето почна да припича главата на Йона, тъй че той изнемогна и се молеше да умре, казвайки: „По-добре да умра, нежели да живея.” И рече Бог на Йона: „Нима тъй силно се огорчи за растението?” Той рече: „Твърде се огорчих, дори до смърт.” Тогава Господ рече: „На тебе ти е жал за растението, за което не си се трудил и което не си отгледвал, което в една нощ израстна и в една нощ пропадна; аз ли да не пожаля Ниневия, този голям град, в който има повече от сто и двадесет хиляди души, които не могат да различат дясна ръка от лява, и много добитък?

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 85,3-4.5-6.9-10 (О: 15в)

Ти, Господи, си търпелив и многомилостив.

Помилвай ме, Господи,
защото към Тебе викам всеки ден.
Развесели душата на Твоя раб,
защото към Тебе, Господи, възнасям душата си.

Ти, Господи, си търпелив и многомилостив.

Защото Ти, Господи, си благ и милосърден,
и многомилостив към всички, които Те призовават.
Чуй, Господи, моята молитва,
и послушай гласа на молбата ми.

Ти, Господи, си търпелив и многомилостив.

Всички сътворени от Тебе народи ще дойдат
и ще се поклонят пред Тебе, Господи;
и ще прославят Твоето име,
защото Ти си велик и вършиш чудеса: Ти, Боже, едничък Ти!

Ти, Господи, си търпелив и многомилостив.


АЛИЛУЯ   
Рим 8,15
R: Алилуя, Алилуя
Приехте дух на осиновяването, чрез когото викаме: Авва, Отче.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 11,1-4

Господи, научи ни да се молим.

Четене от Светото Евангелие според Лука.        

В онова време: Когато Исус беше на едно място и се молеше, след като свърши молитвата, един от Неговите ученици Му рече: „Господи, научи ни да се молим, както и Иван научи учениците си.” А Той им рече: „Когато се молите, казвайте: „Отче наш, който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, защото и ние прощаваме на всеки наш длъжник, и не ни въвеждай в изкушение.”

Това е слово Господне.