27NZ03.2

Сряда – XXVII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Узнаха за дадената мене благодат.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни     2,1-2.7-14
Братя:
След четиринадесет години пак възлязох в Йерусалим с Варнава, като взех с мене си и Тит. А възлязох по откровение и предложих на верните, насаме пък на най-видните, благовестието, което проповядвам между езичниците, да не би да тичам, или да съм тичал напразно.
Напротив, като видяха, че мене е поверено да благовестя на необрязаните, както Петър – на обрязаните (понеже оня, който помогна на Петър в апостолството между обрязаните, помогна и на мене между езичниците), и като узнаха за дадената мен благодат, Яков, Кифа и Иван, смятани за стълбове, подадоха на мене и на Варнава ръка за общуване, за да отидем ние при езичниците, а те – при обрязаните, като сами ни поръчаха да помним сиромасите, което се и постарах да изпълня точно.
А когато дойде Петър в Антиохия, аз му се лично опрях, защото се бе изложил на осъждане. Понеже, преди да пристигнат някои от Яков, той ядеше заедно с езичниците; а когато те дойдоха, почна да се спотаява и да страни, като се боеше от обрязаните. Заедно с него лицемереха и другите юдеи, тъй че дори и Варнава се увлече от лицемерието им.
Но когато видях, че те не постъпват право по евангелската истина, казах на Петър пред всички: „Ако ти, бидейки юдеин, живееш по езически, а не по юдейски, защо караш езичниците да живеят по юдейски.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 116,1.2. (О: срв Мр 16,115)
Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието
Хвалете, Господа, всички народи, прославяйте Го, всички племена. 
Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието
Защото Неговата милост към нас е велика, и истината Господня пребъдва вечно. 
Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието
АЛИЛУЯ       Рим 8,15
* Алилуя. * Приехте дух на осиновяването, чрез когото викаме: Авва, Отче. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Господи, научи ни да се молим.
Четене от Светото Евангелие според Лука          11,1-4
В онова време:
Когато Исус беше на едно място и се молеше, след като свърши молитвата, един от Неговите ученици Му рече: „Господи, научи ни да се молим, както и Иван научи учениците си.”
А Той им рече: „Когато се молите, казвайте: „Отче наш, който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, защото и ние прощаваме на всеки наш длъжник, и не ни въвеждай в изкушение.”
Това е слово Господне.