27NZ04.2

Четвъртък – XXVII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
От делата на Закона ли получихте Духа
или от слушане на вярата?
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни       3,1-5
О, неразумни Галатяни, кой ви омая, та вече не се покорявате на истината вие, пред очите на които Исус Христос бе изобразен така, като да бе разпнат помежду ви? Това само искам да науча от вас: чрез дела по Закона ли получихте Духа, или чрез послушание на вярата? Толкова ли сте неразумни? След като наченахте с Дух, с плът ли сега свършвате? Нима напразно толкова много претърпяхте? Да беше само напразно! Тоя, прочее, който ви дарува Духа и прави между вас чудеса, чрез дела по Закона ли върши това, или чрез послушание на вярата?
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 1,69-70.71-72.73-75 (О: 68)
Благословен Господ Бог Израилев, защото посети Своя народ.
И издигна за нас мощен Спасител, в дома на Давид, своя раб; както беше обещал от древно време, чрез устата на Своите свети пророци. 
Благословен Господ Бог Израилев, защото посети Своя народ.
Да ни спаси от враговете ни, и от ръцете на всички, които ни мразят; Да прояви милосърдие над Отците ни и да си спомни светия Си завет. 
Благословен Господ Бог Израилев, защото посети Своя народ.
Клетвата, с която се кле на нашия Отец Авраам, да ни даде без страх
да Му служим, след като ни избави от ръката на враговете ни, в светлост и правда пред Него през всички дни на живота ни. 
Благословен Господ Бог Израилев, защото посети Своя народ.
АЛИЛУЯ       Срв ДА 16,14в
* Алилуя. * Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на думите на Твоя Син. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Искайте и ще ви се даде.
Четене от Светото Евангелие според Лука          11,5-13
В онова време: Исус каза на учениците Си:
“Кой от вас, ако има приятел, и отива при него посред нощ и му казва: “Приятелю, дай ми назаем три хляба., защото един приятел ми дойде от път, и нямам какво да му сложа”, а оня отвътре му отговаря и казва: “Не ме безпокой, вратата са вече заключени, а децата ми са с мене на леглото; не мога да стана и да ти дам.”
Казвам ви, ако онзи продължава да хлопа, макар и да не би станал да му даде затова, че му е приятел, то поради неговото нахалство ще стане и ще му даде, колкото му са нужни.
И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; Търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори; защото всеки, който иска, получава, а който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори.
Кой баща от вас, ако син му поиска хляб, ще му даде камък? или ако поиска риба, ще му даде змия вместо риба? или ако поиска яйце, ще му даде скорпия? И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри деяния на чедата си, колко повече Отец небесни ще даде Дух Свети на ония, които Му искат!
Това е слово Господне.