27NZ05.1

Петък– XXVII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Йоил 13-15;2,1-2

Ден Господен, ден на тъма и мрак.

Четене из книгата на Пророк Йоил.                      

Препашете се и плачете, свещеници; ридайте, служители на олтара; влезте и нощувайте във вретища, служители на моя Бог, защото няма вече в дома на вашия Бог хлебен принос и възлияние. Назначете пост, обявете тържествено събрание, свикайте старците и всички жители на тази страна в дома на Господа, вашия Бог и викайте към Господа: „О, какъв ден”, защото денят Господен е близо; като опустошение от всемогъщия ще дойде то. Тръбете с тръби на Сион и бийте тревога на светата Му планина; нека треперят всички жители земни, защото настъпва денят Господен, понеже близо е той. Ден на тъма и на мрак, ден облачен и мъглив; като утринна зора се шири по планини народ многоброен и силен; какъвто не е имало от века и няма да бъде след това от рода в род.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 9,2-3.6 и 16.8-9. (О: 9а)

Господ ще съди вселената по правда.

Ще Те славя, Господи, от все сърце,
ще възвестявам всички Твои чудеса.
Ще се радвам и тържествувам за Тебе,
ще възпявам Твоето име, Всевишни.

Господ ще съди вселената по правда.

Ти възнегодува против народите,
погуби нечестивия, името им заличи во век века.
Паднаха народите в ямата, която бяха изкопали;
в примката, що бяха скрили, се оплете ногата им.

Господ ще съди вселената по правда.

Но Господ вечно пребъдва;
Той е приготвил за съд Своя престол,
и ще съди вселената по правда,
ще отсъди народите справедливо.

Господ ще съди вселената по правда.


АЛИЛУЯ     
Йоан 12,31в-32
R: Алилуя, Алилуя
Сега князът на тоя век ще бъде изпъден вън, казва Господ; и когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички към Себе Си.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 11,15-26

Ако Аз с пръст Божи изгонвам бесовете, то значи дошло е до вас царството Божие.

В Четене от Светото Евангелие според Лука.      

В онова време: Като изгони Исус злия дух, някои от народа казаха: „Той изгонва бесовете чрез Велзевул, бесовия княз.” А други, изкушавайки Го, искаха Му личби от небето. Но Той, като им знаеше помислите, рече им: „Всяко царство разделено на части една против друга, запустява, и дом, разделен на части една против друга, пропада; ако пък и Сатаната се е разделил сам про­тив себе си, как ще устои царството му? Понеже казвате, че Аз чрез Велзевул изгонвам бесовете. И ако Аз чрез Велзевул изгонвам бесо­вете, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. Ако пък Аз с пръста Божи изгонвам бесовете, то значи, дошло е до вас царството Божие. Когато силният отбраня с оръжие своя дом, тогава имотът му е в безопасност; когато пък някой по-силен от него го нападне и го победи, взима всичкото му оръжие, на което той се е надявал, и разделя плячката му. Който не е с Мене, той е против Мене, и който не събира с Мене, той разпилява. Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой, и, като не намира, казва: „Ще се върна в къщата си, откъдето излязох; и като дойде, намира я пометена и наредена; тогава отива и довежда други седем духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.”

Това е слово Господне.