27NZ05.1

ПетъкXXVII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ден Господен, ден на тъма и мрак.
Четене из книгата на Пророк Йоил                       13-15;2,1-2
Препашете се и плачете, свещеници; ридайте, служители на олтара; влезте и нощувайте във вретища, служители на моя Бог, защото няма вече в дома на вашия Бог хлебен принос и възлияние.
Назначете пост, обявете тържествено събрание, свикайте старците и всички жители на тази страна в дома на Господа, вашия Бог и викайте към Господа: „О, какъв ден”, защото денят Господен е близо; като опустошение от всемогъщия ще дойде то.
Тръбете с тръби на Сион и бийте тревога на светата Му планина; нека треперят всички жители земни, защото настъпва денят Господен, понеже близо е той. Ден на тъма и на мрак, ден облачен и мъглив; като утринна зора се шири по планини народ многоброен и силен; какъвто не е имало от века и няма да бъде след това от рода в род.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 9,2-3.6 и 16.8-9. (О: 9а)
Господ ще съди вселената по правда.
Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса.
Ще се радвам и тържествувам за Тебе, ще възпявам Твоето име, Всевишни. 
Господ ще съди вселената по правда.
Ти възнегодува против народите, погуби нечестивия, името им заличи во век века.
Паднаха народите в ямата, която бяха изкопали; в примката, що бяха скрили, се оплете ногата им. 
Господ ще съди вселената по правда.
Но Господ вечно пребъдва; Той е приготвил за съд Своя престол, и ще съди вселената по правда, ще отсъди народите справедливо. 
Господ ще съди вселената по правда.
АЛИЛУЯ       Ив 1231в-32
* Алилуя. * Сега князът на тоя век ще бъде изпъден вън, казва Господ; и когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички към Себе Си. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако Аз с пръст Божи изгонвам бесовете,
то значи дошло е до вас царството Божие.
В Четене от Светото Евангелие според Лука       11,15-26
В онова време:
Като изгони Исус злия дух, някои от народа казаха: „Той изгонва бесовете чрез Велзевул, бесовия княз.” А други, изкушавайки Го, искаха Му личби от небето.
Но Той, като им знаеше помислите, рече им: „Всяко царство разделено на части една против друга, запустява, и дом, разделен на части една против друга, пропада; ако пък и Сатаната се е разделил сам про­тив себе си, как ще устои царството му? Понеже казвате, че Аз чрез Велзевул изгонвам бесовете. И ако Аз чрез Велзевул изгонвам бесо­вете, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. Ако пък Аз с пръста Божи изгонвам бесовете, то значи, дошло е до вас царството Божие. Когато силният отбраня с оръжие своя дом, тогава имотът му е в безопасност; когато пък някой по-силен от него го нападне и го победи, взима всичкото му оръжие, на което той се е надявал, и разделя плячката му.
Който не е с Мене, той е против Мене, и който не събира с Мене, той разпилява.
Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покой, и, като не намира, казва: „Ще се върна в къщата си, откъдето излязох; и като дойде, намира я пометена и наредена; тогава отива и довежда други седем духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.”
Това е слово Господне.