27NZ06.1

Събота – XXVII седмица

Година I
 
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Йоил 3,12-21

Турете сърпове на работа, защото жътвата е узряла.

Четене из книгата на пророк Йоил.          

Тъй казва Господ: „Нека станат народите и слязат в долината на Иосафат; защото там Аз ще седна, за да съдя народите отвред. Турете на работа сърпове, защото жътвата е узряла; идете, спуснете се, защото линът е пълен, и чебрите се препълват, понеже злобата им е голяма. Тълпи, тълпи в съдната долина! Защото близо е денят Господен в съдната долина! Слънце и месечина ще потъмнеят, и звездите ще изгубят блясъка си. И ще загърми Господ от Сион и ще издаде гласа си от Йерусалим; ще потреперат небе и земя; но Господ ще бъде защита на Своя народ и отбрана на синовете Израилеви. Тогава ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш, който обитава на Сион, на светата Моя планина; и ще стане Йерусалим светиня, и няма вече другоплеменници да преминават през него. И ето, в онзи ден от планините вино ще капе, и от ридовете мляко ще потече, и всички долища юдейски ще се напълнят с вода, а от дома Господен ще излезе извор и ще напоява долината Ситим. Египет ще стане пустиня, и Едом ще стане пуста степ, задето те притесняваха синовете Юдини и проливаха невинна кръв в земята им. А Юда ще живее вечно, и Йерусалим – от рода в род. Аз ще измия кръвта им, която не съм измил още, и Господ ще обитава на Сион.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 96,1-2.5-6.11-12 (О: 12а)

Радвайте се, праведни, в Господа.

Господ царува, да се радва земята,
да се веселят многобройните острови.
Облак и мрак е около Него,
правда и съд е основа на престола Му.

Радвайте се, праведни, в Господа.

Планини се топят като восък от лицето на Господа,
от лицето на Господа цяла земя.
Небесата разгласят Неговата правда,
и всички народи виждат Неговата слава.

Радвайте се, праведни, в Господа.

Светлина свети над праведника,
и на правите по сърце – веселие.
Радвайте се, праведни, в Господа
и славете паметта на светинята Му.

Радвайте се, праведни, в Господа.


АЛИЛУЯ  
Лк 11,28
R: Алилуя, Алилуя
Блажени са онези, които слушат словото Божие и го спазват.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 11,27-28

Блажена е утробата, която Те е носила. Но блажени са и тия, които слушат словото Божие.

Четене от Светото Евангелие според Лука.         

В онова време: Когато Исус говореше на народа, една жена издигна глас от народа и Му рече: „Блажена е утробата, която Те е носила, и гърдите, от които си сукал!” А Той рече: „Да, но блажени са и тия, които слушат словото Божие и го пазят.”

Това е слово Господне.