27NZ06.2

Събота – XXVII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Всички сте Божии чеда чрез вярата.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни   3,22-29
Братя:
Писанието заключи всички под грях, та обещанието да се даде на вярващите чрез вяра в Исуса Христа.
Преди да дойде вярата, бяхте под стражата на Закона, заключени за вярата, която щеше да се открие. И тъй, Законът беше за нас възпитател в Христа, за да се оправдаем чрез вяра; а след като дойде вярата, ние вече не сме под ръководството на възпитател; защото всички сте синове Божии чрез вярата в Христа Исуса.
Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Няма вече Юдеин, ни Елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Исуса. Ако пък вие сте Христови, тогава Авраамово семе сте, и по обещание наследници.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104,2-3.4-5.6-7 (О: 8а)
Господ вечно помни завета Си
Възпейте Го и пейте Му; разказвайте за всички Негови чудеса. Хвалете се с Неговото свето име; да се весели сърцето на онези, които търсят Господа. 
Господ вечно помни завета Си
Търсете Господа и Неговата сила, търсете винаги лицето Му. Спомняйте си чудесата Му, които е сторил, личбите му и съдбите от устата Му. 
Господ вечно помни завета Си
Вие, поколение Авраамово, Негови раби, синове Яковови, Негови избраници.
Той е Господ, Бог наш; Неговите съдби са по цяла земя. 
Господ вечно помни завета Си
АЛИЛУЯ       Лк 11,28
* Алилуя. * Блажени са онези, които слушат словото Божие и го спазват. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Блажена е утробата, която Те е носила.
Но блажени са и тия, които слушат словото Божие.
Четене от Светото Евангелие според Лука          11,27-28
В онова време:
Когато Исус говореше на народа, една жена издигна глас от народа и Му рече: „Блажена е утробата, която Те е носила, и гърдите, от които си сукал!”
А Той рече: „Да, но блажени са и тия, които слушат словото Божие и го пазят.”
Това е слово Господне.