28.10

28 октомври
СВ.СВ. СИМОН И ЮДА, АПОСТОЛИ
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Утвърдени върху основата на Апостолите.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни     2, 19-22
Братя:
Вие вече не сте чужди и пришелци, а съграждани на светиите и свои на Бога, като се утвърдихте върху основата на Апостолите и пророците, имайки Самия Исус Христос за крайъгълен камък, върху който цялото здание, стройно сглобено, възрастя в храм свет чрез Господа, върху който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18, 2-3.4-5 (О: 5а)
Техният звук се носи по цялата земя.
 
Небесата проповядват славата на Бога и за делата на ръцете Му възвестява твърдта.
Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива. 
Техният звук се носи по цялата земя.
Няма език и няма наречие, дето не бе се чувал техният глас.
Техният звук се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. 
Техният звук се носи по цялата земя.
АЛИЛУЯ
* Алилуя. * Тебе, Боже, хвалим, Тебе, Господи, прославяме; Тебе хвали славният лик на Апостолите. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Избра от тях дванадесет, които нарече Апостоли.
Четене от светото Евангелие според Лука           6, 12-19
През ония дни Исус възлезе на планината, за да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога.
Когато стана ден, повика учениците Си и избра от тях дванайсет, които нарече Апостоли: Симон, когото нарече Петър, и брата му Андрей, и Яков и Иван, Филип и Вартоломей, Матей и Тома, Яков Алфеев и Симон, наречен Зилот, Юда Яковов и Юда Искариот, който стана Негов предател.
И като слезе заедно с тях, Той се спря на равно място: там бяха мнозина Негови ученици и голямо множество народ от цяла Юдея и Йерусалим и от приморските места и Тирски и Сидонски, които бяха дошли да Го чуят и да се излекуват от болестите си. Бяха дошли тъй също и страдащи от нечисти духове; и се изцеряваха.
И целият народ гледаше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеряваше всички.
Това е слово Господне.