28.10

28 октомври

СВ.СВ. СИМОН И ЮДА, АПОСТОЛИ

Празник
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Еф 2, 19-22

Утвърдени върху основата на Апостолите.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни.    

Братя: Вие вече не сте чужди и пришелци, а съграждани на светиите и свои на Бога, като се утвърдихте върху основата на Апостолите и пророците, имайки Самия Исус Христос за крайъгълен камък, върху който цялото здание, стройно сглобено, възрастя в храм свет чрез Господа, върху който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18, 2-3.4-5 (О: 5а)

Техният звук се носи по цялата земя.

Небесата проповядват славата на Бога
и за делата на ръцете Му възвестява твърдта.
Ден на ден реч предава,
и нощ на нощ знание открива.

Техният звук се носи по цялата земя.

Няма език и няма наречие,
дето не бе се чувал техният глас.
Техният звук се носи по цяла земя,
и техните думи до краищата на вселената.

Техният звук се носи по цялата земя.


АЛИЛУЯ
R: Алилуя, Алилуя
Тебе, Боже, хвалим, Тебе, Господи, прославяме; Тебе хвали славният лик на Апостолите.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 6, 12-19

Избра от тях дванадесет, които нарече Апостоли.

Четене от светото Евангелие според Лука.         

През ония дни Исус възлезе на планината, за да се помоли, и прекара цяла нощ в молитва към Бога. Когато стана ден, повика учениците Си и избра от тях дванайсет, които нарече Апостоли: Симон, когото нарече Петър, и брата му Андрей, и Яков и Иван, Филип и Вартоломей, Матей и Тома, Яков Алфеев и Симон, наречен Зилот, Юда Яковов и Юда Искариот, който стана Негов предател. И като слезе заедно с тях, Той се спря на равно място: там бяха мнозина Негови ученици и голямо множество народ от цяла Юдея и Йерусалим и от приморските места и Тирски и Сидонски, които бяха дошли да Го чуят и да се излекуват от болестите си. Бяха дошли тъй също и страдащи от нечисти духове; и се изцеряваха. И целият народ гледаше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеряваше всички.

Това е слово Господне.