28.12

28 декември

СВ. НЕВИННИ ДЕЦА, МЪЧЕНИЦИ
Празник


ПЪРВО ЧЕТИВО 
1  Иван 1, 5-2,2

Кръвта на Исуса Христа ни очиства от всяко петно.

Четене от първото послание на Свети Иван Апостол  

Възлюбени:
Това е благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме: Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме според истината; ако обаче ходим в светлината, както и Той Сам е в светлината, имаме общение помежду си, и кръвта на Исуса Христа, Неговия Син, ни очиства от всякакъв грях.
Ако кажем, че нямаме грях, ние мамим себе си, истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Го лъжец, и словото Му не е в нас.
Чеда мои, това ви пиша, за да не съгрешавате, но ако някой съгреши, то имаме пред Отца Ходатай, праведника Исуса Христа, и той е умилостивителна жертва за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 123, 2-3.4-5.7в-8 (О: 7а)

Душата ни се избави като птичка от примка на ловци.

Ако не беше Господ с нас,
когато людете се дигнаха против нас,
живи биха ни погълнали,
когато пламна тяхната ярост против нас.

Душата ни се избави като птичка от примка на ловци.

Душата ни се избави като птичка от примка на ловци.
Води биха ни потопили,
поток би преминал над нашата душа,
бурни води биха преминали над нашата душа.

Душата ни се избави като птичка от примка на ловци.

Примката се скъса и ние се избавихме. 
Нашата помощ е в името на Господа,
който сътвори небето и земята.
Душата ни се избави като птичка от примка на ловци.

Душата ни се избави като птичка от примка на ловци.


АЛИЛУЯ

R: Алилуя, Алилуя

Тебе, Боже, хвалим, Тебе, Господи, прославяме; Тебе слави светлото войнство на Мъчениците, Господи.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ 
Мт 2, 13-18

Ирод изби всички деца във Витлеем.

Четене от светото Евангелие според Матей       

Като си отидоха мъдреците, ето, Ангел Господен се явява насъне на Йосиф и казва: „Стани, вземи детето и майка Му и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа; защото Ирод ще потърси детето, за да го погуби.”
Той стана, взе детето и майка му и през нощта замина за Египет. И стоя там до смъртта на Ирод, за да се сбъдне реченото от Господа чрез Пророка: „От Египет повиках Сина Си.”
Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и прати да избият всички деца във Витлеем и във всичките му предели, от две години надолу, според времето, което бе точно узнал от Мъдреците.
Тогава се сбъдна реченото от пророк Иеремия, който казва: „Глас се чу в Рама, плач и ридание и писък голям; Рахил плачеше за децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма вече.”

Това е слово Господне.