28NZ-a

ДВАДЕСЕТ И ОСМА СЕДМИЦА – Неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ ще сложи трапеза и ще отрие сълзите от всички лица.
Четене из книгата на пророк Исаия          25,6-10а
Господ Саваот ще сложи върху тази планина за всички народи трапеза с тлъсти ястия, трапеза с чисти вина, с тлъстина от кости и най-чисти вина. И върху тази планина ще унищожи покривалото, що покрива всички народи, покривалото, що лежи върху всички племена.
Смъртта ще бъде погълната на веки и ще отрие Господ Бог сълзите от всички лица, и ще снеме срама от Своя народ по цялата земя, защото тъй казва Господ.
И ще кажат в онзи ден: „Ето, този е нашият Бог! На Него се уповавахме, и Той ни спаси! Този е Господ; на Него се уповавахме; да се възрадваме и развеселим за спасението от Него! Защото ръката на Господа почива върху тази планина.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 22,1-За.Зв-4.5.6 (О: бсд)
Ще пребъдвам в дома Господен много дни.
Господ е Пастир мой, от нищо не се нуждая: Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води. Подкрепя душата ми.
Ще пребъдвам в дома Господен много дни.
Насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото ти си с мене. Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. 
Ще пребъдвам в дома Господен много дни.
Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми; помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена. 
Ще пребъдвам в дома Господен много дни.
Тъй благостта и милостта ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. 
Ще пребъдвам в дома Господен много дни.
ВТОРО ЧЕТИВО
Всичко мога чрез Него, който ме подкрепя.
Четене от посланието на свети Павел Апостол до филипяни            4,12-14.19-20
Братя:
Знам да живея и в оскъдност, знам да живея и в изобилие; научен съм на всичко и всякак, и сит да бъда и глад да търпя, и в обилие да бъда и в лишение. Всичко мога чрез Него, който ме укрепява. При все това добре сторихте, като взехте участие в моята скръб.
Бог мой, по своето богатство, да запълни всяка ваша нужда, за слава чрез Христа Исуса. А на Бога и нашия Отец слава во веки веков. Амин.
            Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Срв Еф 1,17-18
* Алилуя. * Отец на нашия Господ Исус Христос ще просвети очите на сърцето ни, за да познаем, каква е надеждата на нашето призвание. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Колкото души намерите, поканете ги на сватбата.
Четене от светото евангелие според Матей 22,1-14
В онова време:
Исус започна отново да говори с притчи на първосвещениците и народните стареи, като им казваше:
„Царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на Сина си и разпрати слугите да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат.
Пак изпрати други слуги, като рече: „Кажете на поканените: Ето, приготвих моя обяд; юнците ми и каквото е угоено са заклани, и всич­ко е готово: дойдете на сватбата.” Но те пренебрегнаха и отидоха, кой на нива, кой по търговия; други пък хванаха слугите му, поругаха ги и убиха.
Като чу за това царят, разгневи се, изпрати войските си, та погуби ония убийци и изгори града им.
Тогава каза на слугите си: „Сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото души намерите, поканете ги на сватбата.” И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха – и лоши, и добри; и напълни се сватбеният дом с много сътрапезници.
Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там един, който не бе облечен в сватбарска премяна, и каза му: „Приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна?” А той мълчеше. Тогава царят рече на слугите: „Вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмница; там ще бъде плач и скърцане със зъби.”
Защото мнозина са звани, а малцина избрани.”
Това е слово Господне.
или по-краткото
Четене от Светото Евангелие според Матей        22.1 10
В онова време:
Исус започна отново да говори с притчи на първосвещениците и народните стареи, като им казваше:
„Царството небесно прилича на човек цар, която направи сватба на Сина си и разпрати слугите да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат.
Пак изпрати други слуги, като рече: „Кажете на поканените: Ето, приготвих моя обяд; юнците ми и каквото е угоено са заклани, и всич­ко е готово: дойдете на сватбата.” Но те пренебрегнаха и отидоха, кой на нива, кой по търговия; други пък хванаха слугите му, поругаха ги и убиха.
Като чу за това царят, разгневи се, изпрати войските си, та погуби ония убийци и изгори града им.
Тогава каза на слугите си: „Сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и, колкото души намерите, поканете ги на сватбата.” И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха – и лоши, и добри; и напълни се сватбеният дом с много сътрапезници.
Това е слово Господне.