28NZ-a

ДВАДЕСЕТ И ОСМА СЕДМИЦА

Неделя, година А
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 25,6-10а

Господ ще сложи трапеза и ще отрие сълзите от всички лица.

Четене из книгата на пророк Исаия.         

Господ Саваот ще сложи върху тази планина за всички народи трапеза с тлъсти ястия, трапеза с чисти вина, с тлъстина от кости и най-чисти вина. И върху тази планина ще унищожи покривалото, що покрива всички народи, покривалото, що лежи върху всички племена. Смъртта ще бъде погълната на веки и ще отрие Господ Бог сълзите от всички лица, и ще снеме срама от Своя народ по цялата земя, защото тъй казва Господ. И ще кажат в онзи ден: „Ето, този е нашият Бог! На Него се уповавахме, и Той ни спаси! Този е Господ; на Него се уповавахме; да се възрадваме и развеселим за спасението от Него! Защото ръката на Господа почива върху тази планина.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 22,1-За.Зв-4.5.6 (О: бсд)

Ще пребъдвам в дома Господен много дни.

Господ е Пастир мой, от нищо не се нуждая:
Той ме настанява на злачни пасбища
и ме води на тихи води.
Подкрепя душата ми.

Ще пребъдвам в дома Господен много дни.

Насочва ме по пътя на правдата заради Своето име.
Да тръгна и по долината на смъртната сянка,
няма да се уплаша от злото, защото ти си с мене.
Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват.

Ще пребъдвам в дома Господен много дни.

Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми;
помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена.
Тъй благостта и милостта ме придружават през всички дни на живота ми,
и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.

Ще пребъдвам в дома Господен много дни.


ВТОРО ЧЕТИВО
Фил 4,12-14.19-20

Всичко мога чрез Него, който ме подкрепя.

Четене от посланието на свети Павел Апостол до филипяни.           

Братя: Знам да живея и в оскъдност, знам да живея и в изобилие; научен съм на всичко и всякак, и сит да бъда и глад да търпя, и в обилие да бъда и в лишение. Всичко мога чрез Него, който ме укрепява. При все това добре сторихте, като взехте участие в моята скръб. Бог мой, по своето богатство, да запълни всяка ваша нужда, за слава чрез Христа Исуса. А на Бога и нашия Отец слава во веки веков. Амин.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ    
Срв Еф 1,17-18
R: Алилуя, Алилуя
Отец на нашия Господ Исус Христос ще просвети очите на сърцето ни, за да познаем, каква е надеждата на нашето призвание.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 22,1-14

Колкото души намерите, поканете ги на сватбата.

Четене от светото евангелие според Матей.

В онова време: Исус започна отново да говори с притчи на първосвещениците и народните стареи, като им казваше: „Царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на Сина си и разпрати слугите да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, като рече: „Кажете на поканените: Ето, приготвих моя обяд; юнците ми и каквото е угоено са заклани, и всич­ко е готово: дойдете на сватбата.” Но те пренебрегнаха и отидоха, кой на нива, кой по търговия; други пък хванаха слугите му, поругаха ги и убиха. Като чу за това царят, разгневи се, изпрати войските си, та погуби ония убийци и изгори града им. Тогава каза на слугите си: „Сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото души намерите, поканете ги на сватбата.” И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха – и лоши, и добри; и напълни се сватбеният дом с много сътрапезници. Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там един, който не бе облечен в сватбарска премяна, и каза му: „Приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна?” А той мълчеше. Тогава царят рече на слугите: „Вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмница; там ще бъде плач и скърцане със зъби.” Защото мнозина са звани, а малцина избрани.”

Това е слово Господне.

или по-краткото

Четене от Светото Евангелие според Матей.

Мт 22,1-10

В онова време: Исус започна отново да говори с притчи на първосвещениците и народните стареи, като им казваше: „Царството небесно прилича на човек цар, която направи сватба на Сина си и разпрати слугите да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, като рече: „Кажете на поканените: Ето, приготвих моя обяд; юнците ми и каквото е угоено са заклани, и всич­ко е готово: дойдете на сватбата.” Но те пренебрегнаха и отидоха, кой на нива, кой по търговия; други пък хванаха слугите му, поругаха ги и убиха. Като чу за това царят, разгневи се, изпрати войските си, та погуби ония убийци и изгори града им. Тогава каза на слугите си: „Сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и, колкото души намерите, поканете ги на сватбата.” И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха – и лоши, и добри; и напълни се сватбеният дом с много сътрапезници.

Това е слово Господне.