28NZ01.1

ПонеделникXXVIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Христос, чрез когото получихме благодат
и апостолство да приведем към послушание на вярата всички народи.
Начало на посланието на Свети Павел Апостол до римляни    1,1-7
Павел, раб на Исуса Христа, призван апостол, отреден за Божието благовестие, което Бог от по-напред бе обещал чрез пророците Си в светите Писания за Своя Син (роден по плът от Давидово семе и открил се за Син Божи чрез силата на чудесата, по Духа на освещението, чрез възкресението на мъртвите Исуса Христа, нашия Господ, чрез когото получихме благодат и апостолство, та в Негово име да покоряваме на вярата всички народи, между които сте и вие, призваните от Исуса Христа:
Благодат и мир от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа на всички вас, които сте в Рим, възлюбени Божии, призвани светии.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ Пс 97,1.2-Зав.Зсд-4 (О: )2а
Господ яви Своето спасение.
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца му доставиха победа. 
Господ яви Своето спасение.
Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда.
Спомни Си Той Своята милост и верността Си към Израилевия дом. 
Господ яви Своето спасение.
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо, тържествувайте, веселете се и пейте. 
Господ яви Своето спасение.
АЛИЛУЯ       Пс 94,8ав
* Алилуя.* Днес не ожесточавайте сърцето си, а послушайте гласа на Господа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Няма да се даде личба на тоя род,
освен личбата на пророк Йона.
Четене от Светото Евангелие според Лука          11,29-32
В онова време:
Когато народът начена да се струпва, Той заговори: „Лукав е тоя род; търси личба, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона; защото, както Йона беше личба за Ниневийци, тъй и Син човечески ще бъде за тоя род. Южната царица ще се изправи на съд с човеците от тоя род и ще ги осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе премъдростта Соломонова; а ето, тук има повече от Соломон. Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона; а ето, тук има повече от Йона.”
Това е слово Господне.