28NZ01.1

Понеделник– XXVIII седмица

Година I
 
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Рим 1,1-7

Христос, чрез когото получихме благодат и апостолство да приведем към послушание на вярата всички народи.

Начало на посланието на Свети Павел Апостол до римляни.  

Павел, раб на Исуса Христа, призван апостол, отреден за Божието благовестие, което Бог от по-напред бе обещал чрез пророците Си в светите Писания за Своя Син (роден по плът от Давидово семе и открил се за Син Божи чрез силата на чудесата, по Духа на освещението, чрез възкресението на мъртвите Исуса Христа, нашия Господ, чрез когото получихме благодат и апостолство, та в Негово име да покоряваме на вярата всички народи, между които сте и вие, призваните от Исуса Христа: Благодат и мир от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа на всички вас, които сте в Рим, възлюбени Божии, призвани светии.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97,1.2-Зав.Зсд-4 (О: )2а

Господ яви Своето спасение.

Възпейте на Господа песен нова,
защото Той чудеса извърши.
Неговата десница и Неговата света мишца му доставиха победа.
Той ще съди вселената праведно, и народите-вярно.

Господ яви Своето спасение.

Господ яви Своето спасение,
пред очите на народите откри Своята правда.
Спомни Си Той Своята милост
и верността Си към Израилевия дом.

Господ яви Своето спасение.

Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.
Възклицавайте на Господа, цяла земйо,
тържествувайте, веселете се и пейте.
Пейте на Господа с гусли, с гусли и с глас псаломски.

Господ яви Своето спасение.


АЛИЛУЯ   
Пс 94,8ав
R: Алилуя, Алилуя
Днес не ожесточавайте сърцето си, а послушайте гласа на Господа.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 11,29-32

Няма да се даде личба на тоя род, освен личбата на пророк Йона.

Четене от Светото Евангелие според Лука.        

В онова време: Когато народът начена да се струпва, Той заговори: „Лукав е тоя род; търси личба, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона; защото, както Йона беше личба за Ниневийци, тъй и Син човечески ще бъде за тоя род. Южната царица ще се изправи на съд с човеците от тоя род и ще ги осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе премъдростта Соломонова; а ето, тук има повече от Соломон. Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона; а ето, тук има повече от Йона.”

Това е слово Господне.