28NZ01.2

Понеделник – XXVIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Не сме деца на робинята, а на свободната.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни   4,22-24.26-27.31.-5,1
Братя: Писано е: Авраам имаше двама сина, един от робинята, а друг от свободната; но който беше от робинята, по плът се роди, а който беше от свободната – по обещание.
Това се разбира иносказателно. Това са двата завета, единият от Синайската планина, който ражда за робство и който е Агар; а горният Йерусалим е свободен: той е майка на всинца ни. Защото писано е: „Развесели се, неплодна, ти, която не раждаш; възкликни и извикай, ти, която не си изпитала родилни мъки; защото напустеницата има много повече деца от оная, която има мъж.”
И тъй, братя, не сме деца на робинята, а на свободната, с която свобода Христос ни освободи. И тъй, стойте твърдо в свободата и не се подлагайте под робско иго.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 112,1-2.3-4.5а и 6-7 (О: срв 2)
Да бъде благословено името Господне до века.
Хвалете, раби Господни, хвалете името Господне.
Да бъде благословено името Господне от сега и до века. 
Да бъде благословено името Господне до века.
От изгрев слънце до запад да бъде прославяно името Господне.
Висок над всички народи е Господ; Неговата слава е над небесата. 
Да бъде благословено името Господне до века.
Кой е като Господа, нашия Бог, който живее във висините,
Наклонява се и с внимание гледа на небето и на земята?
Из праха издига бедния и от калта въздига сиромаха. 
Да бъде благословено името Господне до века.
АЛИЛУЯ       Пс 94,8ав
* Алилуя. * Днес не ожесточавайте сърцето си, а послушайте гласа на Господа. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Няма да се даде личба на тоя род,
освен личбата на пророк Йона.
Четене от Светото Евангелие според Лука          11,29-32
В онова време:
Когато народът начена да се струпва, Той заговори: „Лукав е тоя род; търси личба, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона; защото, както Йона беше личба за Ниневийци, тъй и Син човечески ще бъде за тоя род. Южната царица ще се изправи на съд с човеците от тоя род и ще ги осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе премъдростта Соломонова; а ето, тук има повече от Соломон. Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона; а ето, тук има повече от Йона.”
Това е слово Господне.