28NZ02.1

Вторник – XXVIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Макар и човеците да познаха Бога, не Го прославиха като Бог.
Четене от посланието на Свети Петър Апостол до римляни    1,16-25
Братя:
Не се срамувам от благовестието на Христа, понеже то е сила Божия за спасение на всеки вярващ – първо на юдеин, после и на езичник. Защото правдата Божия в него се открива от вяра във вяра, както е писано: „Праведният живее чрез вяра.”
Открива се Божият гняв от небето над всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда. Понеже това, което може да се знае за Бога, им е открито, понеже Бог им го откри. Те не могат да бъдат извинени, понеже невидимото у Него – вечната Му слава и божественост – става видимо, когато се размишлява върху творенията Му още от създаването на света. Понеже те, макар и да познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха, а се заблудиха в своите разсъждения и неразумното им сърце се помрачи; докато казваха, че са мъдри, те се оказаха глупави, и промениха славата на невидимия Бог в образ, подобен на тленен човек, на птици, на четвероноги и на влечуги.
Затова и Бог, според похотите на сърцата им, ги предаде на нечистотата, за да се безчестят телата им в себе си. Те замениха Божията истина с лъжата, и се поклониха и служиха на творението вместо на Твореца, който е благословен во веки. Амин.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18,2-3.4-5 (О: 2а)
Небесата проповядват славата на Бога.
Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдата.
Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива. 
Небесата проповядват славата на Бога.
Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас. Техният глас се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената.
Небесата проповядват славата на Бога.
АЛИЛУЯ       Евр 4,12
* Алилуя. * Словото Божие е живо и действено, и преценява помисли и намерения сърдечни. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Правете милостиня, и всичко у вас ще бъде чисто.
Четене от Светото Евангелие според Лука          11,37-41
В онова време:
Докато Исус говореше, един фарисей Го покани да обядва у него. Той отиде и седна на трапезата. А фарисеят, като видя, че се не уми преди обеда, почуди се.
Тогава му казва Господ: „Вие, фарисеите, измивате отвън чашата и паницата, а отвътре сте пълни с грабежи и лукавства. Безумни, не сътвори ли и вътрешното Онзи, който сътвори и външното? Но правете по-скоро милостиня от това, което притежавате, тогава у вас всичко ще бъде чисто.”
Това е слово Господне.