28NZ02.1

Вторник – XXVIII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Рим 1,16-25

Макар и човеците да познаха Бога, не Го прославиха като Бог.

Четене от посланието на Свети Петър Апостол до римляни.  

Братя: Не се срамувам от благовестието на Христа, понеже то е сила Божия за спасение на всеки вярващ – първо на юдеин, после и на езичник. Защото правдата Божия в него се открива от вяра във вяра, както е писано: „Праведният живее чрез вяра.” Открива се Божият гняв от небето над всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда. Понеже това, което може да се знае за Бога, им е открито, понеже Бог им го откри. Те не могат да бъдат извинени, понеже невидимото у Него – вечната Му слава и божественост – става видимо, когато се размишлява върху творенията Му още от създаването на света. Понеже те, макар и да познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха, а се заблудиха в своите разсъждения и неразумното им сърце се помрачи; докато казваха, че са мъдри, те се оказаха глупави, и промениха славата на невидимия Бог в образ, подобен на тленен човек, на птици, на четвероноги и на влечуги. Затова и Бог, според похотите на сърцата им, ги предаде на нечистотата, за да се безчестят телата им в себе си. Те замениха Божията истина с лъжата, и се поклониха и служиха на творението вместо на Твореца, който е благословен во веки. Амин.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 18,2-3.4-5 (О: 2а)

Небесата проповядват славата на Бога.

Небесата проповядват славата на Бога,
и за делата на ръцете Му възвестява твърдта.
Ден на ден реч предава,
и нощ на нощ знание открива.
Небесата проповядват славата на Бога.

Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас.
Техният глас се носи по цяла земя,
и техните думи до краищата на вселената.
Страхът Господен е чист-пребъдва навеки.

Небесата проповядват славата на Бога.

АЛИЛУЯ   
Евр 4,12
R: Алилуя, Алилуя
Словото Божие е живо и действено, и преценява помисли и намерения сърдечни.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 11,37-41

Правете милостиня, и всичко у вас ще бъде чисто.

Четене от Светото Евангелие според Лука.         

В онова време: Докато Исус говореше, един фарисей Го покани да обядва у него. Той отиде и седна на трапезата. А фарисеят, като видя, че се не уми преди обеда, почуди се. Тогава му казва Господ: „Вие, фарисеите, измивате отвън чашата и паницата, а отвътре сте пълни с грабежи и лукавства. Безумни, не сътвори ли и вътрешното Онзи, който сътвори и външното? Но правете по-скоро милостиня от това, което притежавате, тогава у вас всичко ще бъде чисто.”

Това е слово Господне.