28NZ02.2

Вторник – XXVIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Обрязването няма сила, но вярата,
която действува чрез любов.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни   4,31в-5,6
Братя:
Христос ни освободи, за да станем свободни. Затова стойте твърдо, и не се подлагайте отново под ярема на игото. Ето аз, Павел, ви казвам: Ако се обрязвате, Христос с нищо няма да ви бъде полезен. Свидетелствувам наново пред всеки човек, който се обрязва, че той е длъжен да изпълни целия закон. Но вие, които търсите оправдание от закона, се отдалечихте от Христа и отпаднахте от благодатта.
А ние очакваме в Духа чрез вярата надеждата на оправдание. Защото в Христа нито обрязване, нито необрязването има сила, а вярата, която действува чрез любовта.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,41.43.44.45.47.48. (О: 41а)
Господи, да дойдат върху мене Твоите милости.
Господи, да дойдат върху мене Твоите милости, Твоето спасение по словото Ти. 
Не отнимай съвсем от устата ми словото на истината, защото аз се
уповавам на Твоите съдби. 
Господи, да дойдат върху мене Твоите милости.
И ще пазя Твоя закон винаги и во веки веков. 
Ще ходя свободно, защото търсих Твоите заповеди. 
Господи, да дойдат върху мене Твоите милости.
И ще се утешавам с Твоите заповеди, които съм възлюбил. 
Ще простирам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих, и ще
размислям върху Твоите наредби.
Господи, да дойдат върху мене Твоите милости.
АЛИЛУЯ       Евр 4,12
* Алилуя. * Словото Божие е живо и действено, и преценява помисли и намерения сърдечни. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Правете милостиня, и всичко у вас ще бъде чисто.
Четене от Светото Евангелие според Лука          11,37-41
В онова време:
Докато Исус говореше, един фарисей Го покани да обядва у него. Той отиде и седна на трапезата. А фарисеят, като видя, че се не уми преди обеда, почуди се.
Тогава му казва Господ: „Вие, фарисеите, измивате отвън чашата и паницата, а отвътре сте пълни с грабежи и лукавства. Безумни, не сътвори ли и вътрешното Онзи, който сътвори и външното? Но правете по-скоро милостиня от това, което притежавате, тогава у вас всичко ще бъде чисто.”
Това е слово Господне.