28NZ03.2

Сряда – XXVIII седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Които са Христови, разпнали са плътта си със страстите.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни   5,18-25
Братя:
Ако се водите по Дух, вие не сте под закон.
Делата на плътта са известни; те са: прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужение, магии, вражди, свади, ревнувания, гняв, разпри, разногласия, съблазни, ереси, завист, убийства, пиянство, срамни гощавки и други такива. Отнапред ви казвам, както и по-преди ви казах, че, които вършат това, няма да наследят царството Божие.
А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържане. Против такива няма закон. Ония пък, които са Христови, разпнали са плътта си със страстите и похотите. Ако живеем по Дух, нека постъпваме и по Дух.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 1,1-2.3.4 и 6 (О: Ив 8,12)
Който Те последва, Господи, ще има светлината на живота.
Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, и в пътя на грешници не стои, и в сборище на развратители не седи;
а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. 
Който Те последва, Господи, ще има светлината на живота.
И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време, и чийто лист не вехне; и във всичко, що върши, ще успее. 
Който Те последва, Господи, ще има светлината на живота.
Не тъй ca нечестивците, не тъй; но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътя на нечестивците ще погине.
Който Те последва, Господи, ще има светлината на живота.
АЛИЛУЯ       Ив 10,27
* Алилуя. * Моите овци слушат гласа ми, казва Господ, и Аз ги признавам, и те вървят подир Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Горко вам, фарисеи, и вам, книжници, горко!
Четене от Светото Евангелие според Лука          11,42-46
В онова време: Господ рече:
„Горко вам, фарисеи, задето давате десятък от гьозум, седефче и от всякакъв зеленчук, а не марите за съда и любовта Божия! Това трябваше да правите, а онова да не оставяте.
Горко вам, фарисеи, задето обичате предни седалища в синагогите и поздрави по тържищата.
Горко вам, защото сте като гробове, които не личат, и по които човеците ходят, без да знаят!
На това някой от законниците Му рече: „Учителю, като говориш това, ти и нас обиждаш.”
Но Той рече: „И на вас, законниците, горко, задето товарите човеците с мъчни за носене бремена, а сами дори и с един пръст се не допирате до товарите!”
Това е слово Господне.