28NZ04.2

Четвъртък – XXVIII седмица

Година II

ПЪРВО ЧЕТИВО
Избра ни чрез Христа, преди да се свят създаде.
Начало на посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни     1,1-10
Павел, апостол на Исуса Христа по воля Божия, до намиращите се в Ефес светии и вярващи в Христа Исуса: благодат вам и мир от Бога, от нашия Отец и от Господа Исуса Христа.
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата, както и ни избра чрез Него, преди да се свят създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов; Той ни предопредели да ни осинови за Себе си чрез Исуса Христа, по благоволение на Своята воля, за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, с която Той ни е облагодатил чрез Своя възлюбен Син.
В когото имаме изкупление чрез кръвта Му, прошка на греховете по богатството на Неговата благодат. Тая благодат Той изобилно ни дарува всяка премъдрост и разум, като ни откри тайната на волята си по Своето благоволение, що бе отпреди положил в Себе Си, в нареждане изпълнението на времената, за да съедини всичко небесно и земно под една глава – Христа.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 97,1.2-Зав.Зсд-4.5-6 (О: 2а)
Господ яви Своето спасение.
Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа. 
Господ яви Своето спасение.
Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда.
Спомни си Той Своята милост, и верността Си към Израилевия дом. 
Господ яви Своето спасение.
Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте. 
Господ яви Своето спасение.
Пейте на Господа с гусли, с гусли и с глас псаломски;
при звука на тръби и рог тържествувайте пред царя Господа. 
Господ яви Своето спасение.
АЛИЛУЯ       Ив 14,5
* Алилуя. * Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не идва при Отца, освен чрез Мене. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще се изиска кръвта на пророците
от кръвта на Авел до кръвта на Захария.
Четене от Светото Евангелие според Лука          11,47-54
В онова време: Господ рече:
„Горко вам, задето зидате гробници на пророците, които вашите бащи избиха! С това свидетелствувате за делата на бащите си и ги одобрявате, защото те избиха пророците, а вие им зидате гробници.
Затова и Божията премъдрост рече: „Ще им пратя пророци и апостоли, и от тях ще убият и изгонят, за да се изиска от тоя род кръвта на всички пророци, проляна от създание мира, от кръвта на Авел до кръвта на Захария, убит между жертвеника и храма.” Да, казвам ви, ще се изиска от тоя род.
Горко вам, законници, задето взехте ключа на познанието: сами не влязохте, и на влизащите попречихте.”
И когато Той им говореше това, книжниците и фарисеите почнаха силно да се ядосват и да изнудват от Него отговори за много неща, като Го дебнеха и гледаха да уловят нещо от устата Му, за да Го обвинят.
Това е слово Господне.