28NZ05.1

Петък – XXVIII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Рим 4,1-4

Повярва Авраам на Бога и това му се вмени в оправдание.

Четене от посланието на свети Павел Апостол до римляни.
   
Братя: Ние запитваме, нашият отец Авраам какво е придобил по плът? Ако Авраам се оправда с дела, той има похвала, но не пред Бога. Защото, какво казва Писанието? „Повярва Авраам на Бога, и това му се вмени в оправдание.” На оня, който работи, заплатата се вменява не по милост, а по дълг. Напротив, на оня, който не работи, а вярва в Оня, който оправдава нечестивеца, вярата му се вменява за оправдание. Тъй и Давид нарича блажен оня човек, комуто Бог вменява оправдание без дела по закона, като казва: „Блажени са ония, чиито беззакония са простени и чиито грехове са покрити. Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях.”

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 31,1-2.5.11 (О: срв 7)

Ти си моя закрила, окръжаващ ме с радост на избавление.

Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени,
и чиито грехове са покрити!
Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях,
и в чийто дух няма лукавство!

Ти си моя закрила, окръжаващ ме с радост на избавление.

Но аз ти открих греха си,
и не скрих беззаконието си.
Аз казах: „Ще изповядам на Господа моите престъпления.”
И Ти сне от мене вината на греха ми.

Ти си моя закрила, окръжаващ ме с радост на избавление.

Затова всеки праведник ще Ти се помоли овреме,
и тогава разливът от многото води няма да го достигне.
Веселете се в Господа и радвайте се, праведници,
тържествувайте всички прави по сърце.
 
Ти си моя закрила, окръжаващ ме с радост на избавление.


АЛИЛУЯ    
Пс 32,22
R: Алилуя, Алилуя
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 12,1-7

Всички косми на главите ви с преброени.

Четене от Светото Евангелие според Лука.
         
В онова време: Беше се събрал толкова много народ, че се тъпчеха един други. Исус заговори първом на учениците си: „Пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. Няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае. Затова, каквото сте казали в тъмно, то ще се чуе на видело; и каквото сте казали на ухо в скривалищата, то ще бъде разгласено от покривите. А на вас, моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които убиват тялото и сетне не могат нищо повече да сторят; Но ще ви покажа, от кого да се боите: Бойте се от Онзи, който след убиването има власт да хвърли в геената. Да, казвам ви, от Него се бойте. Не пет ли врабчета се продават за два асария? И ни едно от тях не е забравено от Бога. А вам и космите на главата ви са всички преброени. И тъй, не бойте се: от много врабчета вие сте по-ценни”.

Това е слово Господне.