28NZ05.1

Петък – XXVIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Повярва Авраам на Бога и това му се вмени в оправдание.
Четене от посланието на свети Павел Апостол до римляни    4,1-4
Братя:
Ние запитваме, нашият отец Авраам какво е придобил по плът? Ако Авраам се оправда с дела, той има похвала, но не пред Бога. Защото, какво казва Писанието? „Повярва Авраам на Бога, и това му се вмени в оправдание.”
На оня, който работи, заплатата се вменява не по милост, а по дълг. Напротив, на оня, който не работи, а вярва в Оня, който оправдава нечестивеца, вярата му се вменява за оправдание. Тъй и Давид нарича блажен оня човек, комуто Бог вменява оправдание без дела по закона, като казва:
„Блажени са ония, чиито беззакония са простени и чиито грехове са покрити. Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 31,1-2.5.11 (О: срв 7)
Ти си моя закрила, окръжаващ ме с радост на избавление.
Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити!
Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях, и в чийто дух няма лукавство! 
Ти си моя закрила, окръжаващ ме с радост на избавление.
Но аз ти открих греха си, и не скрих беззаконието си. Аз казах: „Ще изповядам на Господа моите престъпления.” И Ти сне от мене вината на греха ми. 
Ти си моя закрила, окръжаващ ме с радост на избавление.
Веселете се в Господа и радвайте се, праведници, тържествувайте всички прави по сърце, 
Ти си моя закрила, окръжаващ ме с радост на избавление.
АЛИЛУЯ       Пс 32,22
* Алилуя. * Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме,.* Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Всички косми на главите ви с преброени.
Четене от Светото Евангелие според Лука          12,1-7
В онова време:
Беше се събрал толкова много народ, че се тъпчеха един други. Исус заговори първом на учениците си: „Пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. Няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае. Затова, каквото сте казали в тъмно, то ще се чуе на видело; и каквото сте казали на ухо в скривалищата, то ще бъде разгласено от покривите.
А на вас, моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които убиват тялото и сетне не могат нищо повече да сторят; Но ще ви покажа, от кого да се боите: Бойте се от Онзи, който след убиването има власт да хвърли в геената. Да, казвам ви, от Него се бойте.
Не пет ли врабчета се продават за два асария? И ни едно от тях не е забравено от Бога. А вам и космите на главата ви са всички преброени.
И тъй, не бойте се: от много врабчета вие сте по-ценни”.
Това е слово Господне.