28NZ06.1

Събота – XXVIII седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Рим 4,13.16-18

Той повярва без никакво основание за надежда.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.  

Братя: Обещанието към Авраам или към потомството му – да бъде наследник на света, се даде не чрез закона, а чрез оправдаване посредством вярата. Затова е от вярата, за да бъде по благодат и да бъде сигурно обещанието за цялото потомство – не само за това, което е от закона, а и за онова, което е от вярата на Авраам, който е баща на всички ни (според както е писано: „Поставих те баща на много народи”,) пред Бога, комуто той повярва, който животвори мъртвите и зове несъществуващото като съществуващо. Авраам, без никакво основание за надежда, повярва с надежда, че ще стане баща на много народи, според казаното: „Тъй многобройно ще бъде семето ти.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104,6-7.8-9.42-43 (О: 8а)

Господ вечно помни завета Си.

Вие, потомство Авраамово, негови раби,
синове Яковови, Негови избраници.
Той е Господ, Бог наш;
Неговите съдби са по цялата земя.

Господ вечно помни завета Си.

Той вечно помни завета Си,
словото, що е заповядал в хиляди родове,
що е завещал на Авраам,
и клетвата си на Исак.

Господ вечно помни завета Си.

Защото Той си спомни Своето свето слово към раба Си Авраам.
И изведе Своя народ в радост,
Своите избрани във веселие,
и даде им земите на народите.

Господ вечно помни завета Си.


АЛИЛУЯ  
Йоан 15,26в.27а
R: Алилуя, Алилуя
Духът на истината ще свидетелствува за Мене, казва Господ и вие ще свидетелствувате.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 12,8-12

Свети Дух ще ви научи в оня час какво трябва да кажете.

Четене от Светото Евангелие според Лука.         

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Всеки, който Мене признае пред човеците, и Син Човечески ще признае Него пред Божиите Ангели; а който се отрече от Мене пред човеците, той ще бъде отречен пред Божиите Ангели. И всекиму, който каже дума против Сина Човечески, ще бъде простено; а на онзи, който каже хула против Дух Свети, няма да се прости. А кога ви заведат в синагогите и при началствата и властите, не се грижете, как или що да отговорите, или що да кажете; защото Дух Свети ще ви научи в същия час, какво трябва да кажете.”

Това е слово Господне.