28NZ06.1

Събота – XXVIII седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Той повярва без никакво основание за надежда.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни    4,13.16-18
Братя:
Обещанието към Авраам или към потомството му – да бъде наследник на света, се даде не чрез закона, а чрез оправдаване посредством вярата.
Затова е от вярата, за да бъде по благодат и да бъде сигурно обещанието за цялото потомство – не само за това, което е от закона, а и за онова, което е от вярата на Авраам, който е баща на всички ни (според както е писано: „Поставих те баща на много народи”,) пред Бога, комуто той повярва, който животвори мъртвите и зове несъществуващото като съществуващо.
Авраам, без никакво основание за надежда, повярва с надежда, че ще стане баща на много народи, според казаното: „Тъй многобройно ще бъде семето ти.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 104,6-7.8-9.42-43 (О: 8а)
Господ вечно помни завета Си.
Вие, потомство Авраамово, негови раби, синове Яковови, Негови избраници.
Той е Господ, Бог наш; Неговите съдби са по цялата земя. 
Господ вечно помни завета Си.
Той вечно помни завета Си, словото, що е заповядал в хиляди родове,
що е завещал на Авраам, и клетвата си на Исак. 
Господ вечно помни завета Си.
Защото Той си спомни Своето свето слово към раба Си Авраам.
И изведе Своя народ в радост, Своите избрани във веселие. 
Господ вечно помни завета Си.
АЛИЛУЯ       Ив 15,26в.27а
*Алилуя. * Духът на истината ще свидетелствува за Мене, казва Господ и вие ще свидетелствувате. *Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Свети Дух ще ви научи в оня час какво трябва да кажете.
Четене от Светото Евангелие според Лука          12,8-12
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Всеки, който Мене признае пред човеците, и Син Човечески ще признае Него пред Божиите Ангели; а който се отрече от Мене пред човеците, той ще бъде отречен пред Божиите Ангели.
И всекиму, който каже дума против Сина Човечески, ще бъде простено; а на онзи, който каже хула против Дух Свети, няма да се прости. А кога ви заведат в синагогите и при началствата и властите, не се грижете, как или що да отговорите, или що да кажете; защото Дух Свети ще ви научи в същия час, какво трябва да кажете.”
Това е слово Господне.