29.06

СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ, АПОСТОЛИ – 29 юни, Тържество
Литургия в деня
 

 

 
ПЪРВО ЧЕТИВО
Деян 12, 1-11

Сега наистина разбрах, че Господ ме избави от ръцете на Ирод.

Четене от Деяния на Апостолите.       

В онези дни: Цар Ирод тури ръка на някои от Църквата, за да им стори зло. И уби с меч Яков, брата Иванов. А като видя, че това се понрави на юдеите, хвана и Петър – тогава бяха дните на Безквасници, и като го задържа, хвърли го в тъмница и го предаде на четири четворки войници да го пазят, като мислеше след Пасха да го изведе пред народа. И тъй, Петър беше пазен в тъмницата; а в това време Църквата непрестанно се молеше на Бога за него. А когато Ирод щеше да го изведе, през тая нощ Петър спеше между двама войници, окован с две вериги, и стражари пред вратата пазеха тъмницата. И ето, ангел Господен застана, и светлина блясна в тъмницата. Ангелът, като побутна Петър в хълбока, събуди го и рече: „Стани скоро.” И веригите паднаха от ръцете му. Тогава ангелът му рече: „Опаши се и обуй си обущата.” Така той и направи. После му казва: „Облечи дрехата си и върви след мене.” Петър излезе и вървеше след него и не знаеше, че това, що прави ангелът, е истина, а мислеше, че гледа видение. Като минаха първата и втората стража, дойдоха до железните врата, които водеха за в града и които им се отвориха сами; те излязоха и преминаха една улица, и тозчас ангелът отстъпи от него. Тогава Петър, като дойде в себе си, казва: „Сега разбрах наистина, че Господ прати Своя ангел и ме избави от ръцете Иродови и от всичко, що юдейският народ очакваше.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 (О: 8в)

От всички мои опасности ме избави Господ.

Ще благославям Господа във всяко време,
хвалата за Него винаги е в устата ми.
С Господа ще се хвали душата ми;
ще чуят кротките и ще се развеселят.

От всички мои опасности ме избави Господ.

Величайте Господа с мене,
и да възхвалим името Му заедно.
O Подирих Господа и Той ме послуша
и от всички мои опасности ме избави.

От всички мои опасности ме избави Господ.

Които обръщаха поглед към Него просияваха,
и лицата им няма да се посрамят.
Ето, сиромахът викна и Господ чу,
и го спаси от всичките му беди.

От всички мои опасности ме избави Господ.

O Ангелът на Господа застава около онези,
които Му се боят, и ги избавя.
Вкусете и ще видите, колко благ е Господ!
Блажен човекът, който се Нему уповава.

От всички мои опасности ме избави Господ.


ВТОРО ЧЕТИВО
2 Тим 4, 6-8.17-18

Прочее, мен ме очаква венецът на правдата.

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей.     

Възлюбени: Аз вече ставам жертва, и времето на моето отхождане настъпи. С добрия подвиг се подвизавах, пътя свърших, вярата опазих. Прочее, очаква ме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ, Праведният Съдия; и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване. Побързай да дойдеш при мене бързо. Но Господ застана пред мене и ме укрепи, та чрез мене да се утвърди благовестието, и да чуят всички езичници; и аз се избавих от устата на лъва. Господ ще ме избави от всяко лошо нещо и ще ме запази за Своето небесно царство. На Него слава во веки веков. Амин.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ   
Мт 16, 18


R: Алилуя, Алилуя

Ти си Петър, и на този камък ще съградя Църквата Си и вратата адови няма да й надделеят.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 16, 13-19

Ти си Петър, и на тебе ще дам ключовете на царството небесно.

Четене от светото Евангелие според Матей.

В онези дни: Исус дойде в страната на Кесария Филипова и попита учениците Си и рече: „Човеците за кого Ме мислят Мене – Сина Човечески?” Те Му казаха: „Едни – за Иван Кръстителя, други за Илия, други пък за Иеремия или за един от пророците.” Той им каза: „А вие за кого Ме мислите?” Симон Петър отговори и каза: „Ти си Христос, Син на живия Бог.” Тогава Исус му отговори и рече: „Блажен си, Симоне, син Ионин, защото плът и кръв не ти откри това, но моят Отец, който е на небесата; и Аз ти казвам, че ти си Петър, и на този камък ще Съградя Църквата Си, и вратата адови няма да й надделеят и ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.”

Това е слово Господне.