29.06

СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ, АПОСТОЛИ – 29 юни, Тържество
Литургия в деня
ПЪРВО ЧЕТИВО
Сега наистина разбрах,
че Господ ме избави от ръцете на Ирод.
Четене от Деяния на Апостолите        12, 1-11
В онези дни:
Цар Ирод тури ръка на някои от Църквата, за да им стори зло. И уби с меч Яков, брата Иванов. А като видя, че това се понрави на юдеите, хвана и Петър – тогава бяха дните на Безквасници, и като го задържа, хвърли го в тъмница и го предаде на четири четворки войници да го пазят, като мислеше след Пасха да го изведе пред народа. И тъй, Петър беше пазен в тъмницата; а в това време Църквата непрестанно се молеше на Бога за него.
А когато Ирод щеше да го изведе, през тая нощ Петър спеше между двама войници, окован с две вериги, и стражари пред вратата пазеха тъмницата.
И ето, ангел Господен застана, и светлина блясна в тъмницата. Ангелът, като побутна Петър в хълбока, събуди го и рече: „Стани скоро.” И веригите паднаха от ръцете му.
Тогава ангелът му рече: „Опаши се и обуй си обущата.” Така той и направи.
После му казва: „Облечи дрехата си и върви след мене.” Петър излезе и вървеше след него и не знаеше, че това, що прави ангелът, е истина, а мислеше, че гледа видение. Като минаха първата и втората стража, дойдоха до железните врата, които водеха за в града и които им се отвориха сами; те излязоха и преминаха една улица, и тозчас ангелът отстъпи от него.
Тогава Петър, като дойде в себе си, казва: „Сега разбрах наистина, че Господ прати Своя ангел и ме избави от ръцете Иродови и от всичко, що юдейският народ очакваше.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 33, 2-3.4-5.6-7.8-9 (О: 8в)
От всички мои опасности ме избави Господ.
Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него винаги е в устата ми.
С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще се развеселят.
От всички мои опасности ме избави Господ.
Величайте Господа с мене, и да възхвалим името Му заедно. O Подирих Господа и Той ме послуша и от всички мои опасности ме избави.
Които обръщаха поглед към Него просияваха, и лицата им няма да се посрамят.
От всички мои опасности ме избави Господ.
Ето, сиромахът викна и Господ чу, и го спаси от всичките му беди. O Ангелът на Господа застава около онези, които Му се боят, и ги избавя.
Вкусете и ще видите, колко благ е Господ! Блажен човекът, който се Нему уповава.
От всички мои опасности ме избави Господ.
ВТОРО ЧЕТИВО
Прочее, мен ме очаква
 венецът на правдата.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей       4, 6-8.17-18
Възлюбени:
Аз вече ставам жертва, и времето на моето отхождане настъпи. С добрия подвиг се подвизавах, пътя свърших, вярата опазих. Прочее, очаква ме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ,
Праведният Съдия; и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване.
Побързай да дойдеш при мене бързо.
Но Господ застана пред мене и ме укрепи, та чрез мене да се утвърди благовестието, и да чуят всички езичници; и аз се избавих от устата на лъва. Господ ще ме избави от всяко лошо нещо и ще ме запази за Своето небесно царство. На Него слава во веки веков. Амин.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 16, 18
* Алилуя.  * Ти си Петър, и на този камък ще съградя Църквата Си и вратата адови няма да й надделеят. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ти си Петър, и на тебе ще
дам ключовете на царството небесно.
Четене от светото Евангелие според Матей 16, 13-19
В онези дни:
Исус дойде в страната на Кесария Филипова и попита учениците Си и рече: „Човеците за кого Ме мислят Мене – Сина Човечески?”
Те Му казаха: „Едни – за Иван Кръстителя, други за Илия, други пък за Иеремия или за един от пророците.”
Той им каза: „А вие за кого Ме мислите?”
Симон Петър отговори и каза: „Ти си Христос, Син на живия Бог.”
Тогава Исус му отговори и рече: „Блажен си, Симоне, син Ионин, защото плът и кръв не ти откри това, но моят Отец, който е на небесата; и Аз ти казвам, че ти си Петър, и на този камък ще Съградя Църквата Си, и вратата адови няма да й надделеят и ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.”
Това е слово Господне.