29.09

СВ.СВ. МИХАИЛ, ГАВРИИЛ И РАФАИЛ, АРХАНГЕЛИ29 септември

Празник
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Дан 7, 9-10.13-14

Хиляда хиляди Му служеха.

Четене из книгата на пророк Даниил.     

Видях, че бяха поставени престоли, и седна Старият по дни; облеклото Му беше бяло като сняг, и космите на главата Му – като чиста вълна; престолът Му – като огнен пламък, колелата Му – като пламтящ огън. Огнена река излизаше и минаваше пред Него, хиляда хиляди Му служеха, и десетки по десет хиляди предстояха пред Него; съдии седнаха, и книги се разтвориха. Гледах в нощните видения, и ето, на небесни облаци идеше сякаш Син човечески, дойде до Стария по дни и биде доведен до Него. На Него бе дадена власт, слава и царство, за да му служат всички народи, племена и езици: владичеството Му е владичество вечно, което няма да премине, и царството Му не ще се разруши.

Това е Божие слово.

Или
Откр 12, 7-12а
Михаил и ангелите му воюваха с дракона.

Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол.         

На небето настана война. Михаил и ангелите му воюваха с дракона, и драконът и неговите ангели воюваха, но не устояха, и вече нямаше място за тях на небето. И беше свален големият дракон, древната змия, наречена дявол и сатана, който прелъстява цялата вселена; той беше свален и заедно с него бяха свалени и ангелите му. И чух на небето висок глас да говори: „Сега настана спасението и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото е свален клеветникът на нашите братя, който клеветеше пред нашия Бог денем и нощем. Те го победиха чрез кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, без да жалят живота си, излагайки се на смъртна опасност. Затова веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 137, 1-2а.2вс-3.4-5 (О: Зс)

Пея Ти пред Ангелите, Господи.

Славя Те от все сърце,
пея Ти пред Ангелите,
задето послуша всички думи на устата ми;
покланям се пред светия Ти храм.

Пея Ти пред Ангелите, Господи.

И славя Твоето име за Твоята милост и истина,
защото Ти възвеличи словото Си по-високо от всяко име.
В деня, когато повиках, Ти ме послуша,
всели бодрост в душата ми.

Пея Ти пред Ангелите, Господи.

Ще Те прославят, Господи, всички земни царе,
когато чуят думите на Твоята уста,
и ще възпяват Господните пътища,
защото е велика славата Господня.

Пея Ти пред Ангелите, Господи.


АЛИЛУЯ
Пс 102, 21
R: Алилуя, Алилуя
Благославяйте Господа, всички Негови войнства, Негови служители, които изпълнявате волята Му.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 1, 47-51

Ще виждате Ангели Божии да възлизат и слизат над Сина човечески.

Четене от светото Евангелие според Йоан.

В онова време: Исус видя Натанаила, че иде към Него, и каза за него: „Ето един истински Израилтянин, в когото няма лукавство.” Натанаил Го попита: „Отде ме познаваш?” Исус му отговори и рече: „Аз те видях преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата.” Натанаил Му отговори: „Учителю, Ти си Синът Божи, Ти си Царят Израилев!” Исус му отговори и рече: „Ти вярваш, защото ти казах, че съм те видял под смоковницата. По-големи неща от това ще видиш.” После прибави: „Истина, истина ви казвам: Отсега ще виждате небето отворено, и Ангели Божии да възлизат и слизат над Сина човечески.”

Това е слово Господне.