29.09

СВ.СВ. МИХАИЛ, ГАВРИИЛ И РАФАИЛ, АРХАНГЕЛИ – 29 септември
Празник
ПЪРВО ЧЕТИВО
Хиляда хиляди Му служеха.
Четене из книгата на пророк Даниил       7, 9-10.13-14
Видях, че бяха поставени престоли, и седна Старият по дни; облеклото Му беше бяло като сняг, и космите на главата Му – като чиста вълна; престолът Му – като огнен пламък, колелата Му – като пламтящ огън. Огнена река излизаше и минаваше пред Него, хиляда хиляди Му служеха, и десетки по десет хиляди предстояха пред Него; съдии седнаха, и книги се разтвориха.
Гледах в нощните видения, и ето, на небесни облаци идеше сякаш Син човечески, дойде до Стария по дни и биде доведен до Него. На Него бе дадена власт, слава и царство, за да му служат всички народи, племена и езици: владичеството Му е владичество вечно, което няма да премине, и царството Му не ще се разруши.
Това е Божие слово.
Или
Михаил и ангелите му воюваха с дракона.
Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол           12, 7-12а
На небето настана война. Михаил и ангелите му воюваха с дракона, и драконът и неговите ангели воюваха, но не устояха, и вече нямаше място за тях на небето. И беше свален големият дракон, древната змия, наречена дявол и сатана, който прелъстява цялата вселена; той беше свален и заедно с него бяха свалени и ангелите му.
И чух на небето висок глас да говори: „Сега настана спасението и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото е свален клеветникът на нашите братя, който клеветеше пред нашия Бог денем и нощем. Те го победиха чрез кръвта на Агнеца и със словото на своето свидетелство, без да жалят живота си, излагайки се на смъртна опасност.
Затова веселете се, небеса, и вие, които обитавате в тях.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 137, 1-2а.2вс-3.4-5 (О: Зс)
Пея Ти пред Ангелите, Господи.
Славя Те от все сърце, пея Ти пред Ангелите, задето послуша всички
думи на устата ми; покланям се пред светия Ти храм. 
Пея Ти пред Ангелите, Господи.
И славя Твоето име за Твоята милост и истина, защото Ти възвеличи словото Си по-високо от всяко име. 
Пея Ти пред Ангелите, Господи.
В деня, когато повиках, Ти ме послуша, всели бодрост в душата ми. 
Пея Ти пред Ангелите, Господи.
Ще Те прославят, Господи, всички земни царе, когато чуят думите на Твоята уста,
и ще възпяват Господните пътища, защото е велика славата Господня. 
Пея Ти пред Ангелите, Господи.
АЛИЛУЯ Пс 102, 21
* Алилуя. *  Благославяйте Господа, всички Негови войнства, Негови служители, които изпълнявате волята Му. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ще виждате Ангели Божии
да възлизат и слизат над Сина човечески.
Четене от светото Евангелие според Иван. 1, 47-51
В онова време:
Исус видя Натанаила, че иде към Него, и каза за него: „Ето един истински Израилтянин, в когото няма лукавство.” Натанаил Го попита: „Отде ме познаваш?”
Исус му отговори и рече: „Аз те видях преди Филип да те повика, когато ти беше под смоковницата.”
Натанаил Му отговори: „Учителю, Ти си Синът Божи, Ти си Царят Израилев!”
Исус му отговори и рече: „Ти вярваш, защото ти казах, че съм те видял под смоковницата. По-големи неща от това ще видиш.”
После прибави: „Истина, истина ви казвам: Отсега ще виждате небето отворено, и Ангели Божии да възлизат и слизат над Сина човечески.”
Това е слово Господне.