29.12

29 декември

Пети ден в осмината на Рождество Христово.


ПЪРВО ЧЕТИВО
1 Иван 2, 3-11

Който обича брата си, той пребъдва в светлината.

Четене от първото послание на Свети Иван Апостол. 

Възлюбени:
По това узнахме, че сме познали Исуса, ако пазим Неговите заповеди. Който казва: „Познах Го”, а заповедите Му не пази, той е лъжец, и истината не е в него. А който пази словото Му, в него наистина Божията любов е съвършена: по това познаваме, че сме в Него. Който казва, че пребъдва в Него, длъжен е да постъпва тъй, както Той е постъпвал.
Възлюбени, пиша ви не нова заповед, а заповед стара, която имахте отначало. Старата заповед е словото, което чухте отначало. Но все пак нова заповед ви пиша – онова, що е истинско и в Него и във вас; защото тъмнината преминава, и истинската светлина вече свети.
Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината. Който обича брата си, той пребъдва в светлината, и в него няма съблазън. А който мрази брата си, той се намира в тъмнината, и в тъмнината ходи, и не знае накъде отива, защото тъмнината е ослепила очите му.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95,1-2а.2в-3.5в-6 (О: Па)

Да се веселят небесата и да тържествува земята.

Възпейте на Господа песен нова,
възпейте на Господа, цяла земйо.
Пейте на Господа, благославяйте името му.
Благовестете от ден на ден неговото спасение.

Да се веселят небесата и да тържествува земята.

Разгласяйте между народите славата му, по всички племена – чудесата му.
Господ сътвори небесата.
Слава и величие са пред лицето му,
сила и великолепие – в светилището му.

Да се веселят небесата и да тържествува земята.


АЛИЛУЯ

R: Алилуя, Алилуя

Светлина за просвещение на езичниците, и слава на твоя народ Израил.

R: Алилуя, Алилуя


ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 2, 22-35

Светлина за просвещение на езичниците.

Четене от светото Евангелие според Лука.         

Когато се изпълниха дните на нейното очистяне, според закона Мойсеев, донесоха Исуса родителите Му в Йерусалим, за да го представят пред Господа, както е писано в закона Господен, „че всяко мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено на Господа”; и да принесат жертва, според реченото в закона Господен, „две гургулици, или две гълъбчета.”
Тогава имаше в Йерусалим един човек, на име Симеон; и тоя човек беше праведен и благоговеен, и чакаше утехата Израилева: и Дух Свети беше върху него. Нему бе предсказано от Дух свети, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен.
И дойде по вдъхновение в храма. И когато родителите донесоха Младенеца Исуса, за да извършат от Него обичая по Закона, той го прегърна, благослови Бога и рече:
„Сега отпускаш Твоя раб, Господи, според думата Си, смиром; защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи – светлина за просвета на езичниците, и слава на твоя народ Израиля.”
А Йосиф и майка Му се чудеха на казаното от Него. И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка Му: „Ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия – и на сама тебе меч ще прониже душата – за да се открият мислите на много сърца.”

Това е слово Господне.