29NZ-a

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА СЕДМИЦА – Неделя, година А
ПЪРВО ЧЕТИВО
Хванах десницата на Кир, за да…
Четене из книгата на пророк Исаия          45,1.4-6
Тъй казва Господ на своя помазаник Кир: “Държа те за дясната ръка, за да ти покоря народи, и ще снема поясите от бедрата на царе, за да ти се отворят врати, и порти не затварят:
Заради Яков, моя раб, и Израил, моя избраник, Аз те нарекох по име, почетох те, ако и да ме не познаваше. Аз съм Господ, и няма друг; няма Бог освен Мене; Аз те препасах, ако и да ме не познаваше, за да узнаят от изгрев слънце и от запад, че няма друг освен Мене; Аз съм Господ, и няма друг.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95,1 и 3.4-5.7-8.9-10а и с (О: 7а)
Въздайте на Господа слава и чест.
Възпейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земйо. Разгласяйте между народите славата Му по всички племена – чудесата Му.
Въздайте на Господа слава и чест.
Защото велик е Господ и достохвален, по-страшен е Той от всички богове.
Защото всички богове на народите са идоли, а Господ сътвори небесата. 
Въздайте на Господа слава и чест.
Въздайте на Господа, племена народни, въздайте на Господа слава и чест,
въздайте на Господа слава на името Му. Носете дарове и идете в неговите двори.
Въздайте на Господа слава и чест.
Поклонете са на Господа със свето благолепие. Трепери пред лицето Му, цяла земйо!
Кажете на народите: “Господ царува”; Той ще съди народите по правда.
Въздайте на Господа слава и чест.
ВТОРО ЧЕТИВО
Помним вашата вяра и любовта и надеждата.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до солуняни  1,1—5в
Павел и Силуан, и Тимотей до солунската Църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа: благодат вам и мир!
Винаги благодарим на Бога за всички вас, като ви споменаваме в нашите молитви. Непрестанно помним делото на вашата вяра пред Бога нашия Отец и в любовта и постоянството на надеждата ви в нашия Господ Исус Христос. Знаем, братя възлюбени от Бога, че сте избрани: защото нашето благовестие към вас не беше само със слово, но и в сила и в Дух Свети и с пълна увереност.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Фил 2,15-16
* Алилуя. * Сияете като светила в света, като държите здраво на словото на живота. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Отдайте кесаревото на кесаря, а Божието на Бога.
Четене от Светото Евангелие според Матей        22,15-21
В онова време:
Фарисеите отидоха и се наговориха, как да Го хванат в дума.
И пращат при Него учениците си с някои иродияни да Му кажат: “Учителю, знаем, че си откровен, и истински поучаваш на път Божи, и не угодничиш пред никого, понеже в Тебе няма лицеприятие. Кажи ми, прочее, как Ти се струва: Подобава ли да плащаме данък на кесаря, или не?”
Но Исус, като разбра лукавството им, каза: “Защо Ме изкушавате, лицемери? Покажете ми данъчната монета.” Те Му донесоха един динарий.
Исус им каза: “Чий е този образ и надпис?” Отговарят Му: “На кесаря”
Тогава им казва: “Отдайте, прочее, кесаревото на кесаря, а Божието на Бога!”
Това е слово Господне.