29NZ-a

ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА СЕДМИЦА

Неделя, година А
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 45,1.4-6

Хванах десницата на Кир, за да…

Четене из книгата на пророк Исаия.         

Тъй казва Господ на своя помазаник Кир: „Държа те за дясната ръка, за да ти покоря народи, и ще снема поясите от бедрата на царе, за да ти се отворят врати, и порти не затварят: Заради Яков, моя раб, и Израил, моя избраник, Аз те нарекох по име, почетох те, ако и да ме не познаваше. Аз съм Господ, и няма друг; няма Бог освен Мене; Аз те препасах, ако и да ме не познаваше, за да узнаят от изгрев слънце и от запад, че няма друг освен Мене; Аз съм Господ, и няма друг.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 95,1 и 3.4-5.7-8.9-10а и с (О: 7а)

Въздайте на Господа слава и чест.

Възпейте на Господа песен нова,
възпейте на Господа, цяла земйо.
Разгласяйте между народите славата Му
по всички племена – чудесата Му.

Въздайте на Господа слава и чест.

Защото велик е Господ и достохвален,
по-страшен е Той от всички богове.
Защото всички богове на народите са идоли,
а Господ сътвори небесата.

Въздайте на Господа слава и чест.

Въздайте на Господа, племена народни,
въздайте на Господа слава и чест,
въздайте на Господа слава на името Му.
Носете дарове и идете в неговите двори.

Въздайте на Господа слава и чест.

Поклонете са на Господа със свето благолепие.
Трепери пред лицето Му, цяла земйо!
Кажете на народите: „Господ царува”;
Той ще съди народите по правда.

Въздайте на Господа слава и чест.


ВТОРО ЧЕТИВО
1 Сол 1,1—5в

Помним вашата вяра и любовта и надеждата.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до солуняни. 

Павел и Силуан, и Тимотей до солунската Църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа: благодат вам и мир! Винаги благодарим на Бога за всички вас, като ви споменаваме в нашите молитви. Непрестанно помним делото на вашата вяра пред Бога нашия Отец и в любовта и постоянството на надеждата ви в нашия Господ Исус Христос. Знаем, братя възлюбени от Бога, че сте избрани: защото нашето благовестие към вас не беше само със слово, но и в сила и в Дух Свети и с пълна увереност.

Това е Божие слово.


АЛИЛУЯ     
Фил 2,15-16
R: Алилуя, Алилуя
Сияете като светила в света, като държите здраво на словото на живота.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Мт 22,15-21

Отдайте кесаревото на кесаря, а Божието на Бога.

Четене от Светото Евангелие според Матей.       

В онова време: Фарисеите отидоха и се наговориха, как да Го хванат в дума. И пращат при Него учениците си с някои иродияни да Му кажат: „Учителю, знаем, че си откровен, и истински поучаваш на път Божи, и не угодничиш пред никого, понеже в Тебе няма лицеприятие. Кажи ми, прочее, как Ти се струва: Подобава ли да плащаме данък на кесаря, или не?” Но Исус, като разбра лукавството им, каза: „Защо Ме изкушавате, лицемери? Покажете ми данъчната монета.” Те Му донесоха един динарий, а Исус им каза: „Чий е този образ и надпис?” Отговарят Му: „На кесаря” Тогава им казва: „Отдайте, прочее, кесаревото на кесаря, а Божието на Бога!”

Това е слово Господне.