29NZ01.1

Понеделник – XXIX седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Рим 4,20-25

Писано е и за нас: ще се вмени и нам, вярващите в Него.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.
   
Братя:В обещанието Божие Авраам не се усъмни чрез неверие, но остана твърд във вярата, като въздаде Богу слава, напълно уверен, че Той е силен и да изпълни това, що е обещал. Затова му се вмени за праведност. Но не само за него е писано, че му се е вменило, но и за нас, ще се вмени и нам, вярващите, в Онзи, който възкреси от мъртвите Исуса Христа, нашия Господ, предадения за нашите грехове и възкръсналия за наше оправдание.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Лк 1,69-70-71-72.73-75 (О: 68)

Благословен Господ Бог Израилев, защото посети Своя народ.

И издигна за нас мощен Спасител в дома на Давид, Своя раб;
както беше обещал от древно време посредством Своите свети Пророци.
За да ни спаси от враговете ни, и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви милосърдие над Отците ни, и да си спомни светия Си Завет.

Благословен Господ Бог Израилев, защото посети Своя народ.

Клетвата, с която се кле на Авраам, нашия Отец,
да ни даде без страх да Му служим,
след като ни избави от ръката на враговете ни,
в светост и правда пред Него, през всички дни на живота си.
 
Благословен Господ Бог Израилев, защото посети Своя народ.

АЛИЛУЯ    
Мт 5,3
R: Алилуя, Алилуя
Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството Божие.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 12,13-21

Това, що си приготвил, кому ще остане?

Четене от Светото Евангелие според Лука. 
        
В онова време: Някой от народа каза на Исус: „Учителю, кажи на брата ми, да раздели с мене наследството.” А Той му рече: „Човече, кой Ме е поставил да ви съдя или деля?” При това им рече: „Гледайте и се пазете от користолюбие, защото животът на човека не се състои в това да преумножава имотите си.” И каза им притча, като рече: „На един богат човек нивата се бе много обродила; и той размишляваше в себе си и казваше: „Какво да направя? Няма де да събера плодовете си.” И рече: „Това ще сторя: Ще съборя житниците си и ще съградя по-големи, и ще събера там всичките си храни и благата си, и ще кажа на душата си: Душо, имаш много блага, приготвени за много години: почивай, яж, пий, весели се.” Но Бог му рече: „Безумнико, нощес ще ти поискам душата; а това, що си приготвил, кому ще остане?” Тъй бива с тоя, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога.”

Това е слово Господне.