29NZ01.1

Понеделник XXIX седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Писано е и за нас: ще се вмени и нам, вярващите в Него.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни    4,20-25
Братя:
В обещанието Божие Авраам не се усъмни чрез неверие, но остана твърд във вярата, като въздаде Богу слава, напълно уверен, че Той е силен и да изпълни това, що е обещал. Затова му се вмени за праведност.
Но не само за него е писано, че му се е вменило, но и за нас, ще се вмени и нам, вярващите, в Онзи, който възкреси от мъртвите Исуса Христа, нашия Господ, предадения за нашите грехове и възкръсналия за наше оправдание.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 1,69-70-71-72.73-75 (О: 68)
Благословен Господ Бог Израилев, защото посети Своя народ.
И издигна за нас мощен Спасител в дома на Давид, Своя раб;
както беше обещал от древно време посредством Своите свети Пророци. 
Благословен Господ Бог Израилев, защото посети Своя народ.
За да ни спаси от враговете ни, и от ръцете на всички, които ни мразят; за да прояви милосърдие над Отците ни, и да си спомни светия Си Завет. 
Благословен Господ Бог Израилев, защото посети Своя народ.
Клетвата, с която се кле на Авраам, нашия Отец, да ни даде без страх да Му служим, след като ни избави от ръката на враговете ни, в светост и правда пред Него, през всички дни на живота си. 
Благословен Господ Бог Израилев, защото посети Своя народ.
АЛИЛУЯ       Мт 5,3
* Алилуя.* Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството Божие. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Това, що си приготвил, кому ще остане?
Четене от Светото Евангелие според Лука          12,13-21
В онова време:
Някой от народа каза на Исус: “Учителю, кажи на брата ми, да раздели с мене наследството.”
А Той му рече: “Човече, кой Ме е поставил да ви съдя или деля?” При това им рече: “Гледайте и се пазете от користолюбие, защото животът на човека не се състои в това да преумножава имотите си.”
И каза им притча, като рече: “На един богат човек нивата се бе много обродила; и той размишляваше в себе си и казваше: “Какво да направя? Няма де да събера плодовете си.” И рече: “Това ще сторя: Ще съборя житниците си и ще съградя по-големи, и ще събера там всичките си храни и благата си, и ще кажа на душата си: Душо, имаш много блага, приготвени за много години: почивай, яж, пий, весели се.”
Но Бог му рече: “Безумнико, нощес ще ти поискам душата; а това, що си приготвил, кому ще остане?”
Тъй бива с тоя, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога.”
Това е слово Господне.