29NZ01.2

Понеделник – XXIX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Оживотвори ни с Христа и постави на небесата.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни     2,1-10
Братя:
Вас, мъртвите поради вашите престъпления и грехове, в които живяхте някогаш според живота на тоя свят, съгласно с княза на въздушната власт, сиреч на духа, който сега действува в синовете на неверието, сред които и ние всинца живяхме някогаш според плътските си похоти, изпълнявайки желанията на плътта и на помислите, и по естество бяхме, както и другите, чеда на гнева, Бог, богат с милост, поради голямата Си любов, с която ни обикна, макар да бяхме мъртви поради престъпленията, оживотвори с Христа (по благодат сте спасени), и възкреси с Него и постави на небесата в Христа Исуса, за да яви на бъдещите векове преизобилното богатство на Своята благодат в доброта към нас чрез Христа Исуса.
Защото по благодат сте спасени чрез вярата; и това не е от вас -Божий дар е; не е от дела, за да не би някой да се похвали.
Защото Негово творение сме ние, създадени в Христа Исуса за добри дела, що Бог е предназначил да вършим.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 99,2.3.4.5. (О: Зв)
Господ ни е създал, ние сме Негови.
Възкликнете на Господа, цяла земйо, служете на Господа с веселие; идете пред лицето Му с възклицание. 
Господ ни е създал, ние сме Негови.
Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал, и ние сме Негови, негов народ и овци от Неговото паство. 
Господ ни е създал, ние сме Негови.
Влизайте в Неговите порти със славословие, в Неговите двори – с хваление, славете Го, благославяйте името Му. 
Господ ни е създал, ние сме Негови.
Защото Господ е благ: Неговата милост е вечна, и Неговата истина е в род и род. 
Господ ни е създал, ние сме Негови.
АЛИЛУЯ       Мт 5,3
* Алилуя. * Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството Божие. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Това, що си приготвил, кому ще остане?
Четене от Светото Евангелие според Лука          12,13-21
В онова време:
Някой от народа каза на Исус: „Учителю, кажи на брата ми, да раздели с мене наследството.”
А Той му рече: „Човече, кой Ме е поставил да ви съдя или деля?” При това им рече: „Гледайте и се пазете от користолюбие, защото животът на човека не се състои в това да преумножава имотите си.”
И каза им притча, като рече: „На един богат човек нивата се бе много обродила; и той размишляваше в себе си и казваше: „Какво да направя? Няма де да събера плодовете си.” И рече: „Това ще сторя: Ще съборя житниците си и ще съградя по-големи, и ще събера там всичките си храни и благата си, и ще кажа на душата си: Душо, имаш много блага, приготвени за много години: почивай, яж, пий, весели се.”
Но Бог му рече: „Безумнико, нощес ще ти поискам душата; а това, що си приготвил, кому ще остане?”
Тъй бива с тоя, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога.”
Това е слово Господне.