29NZ02.1

Вторник – XXIX седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Ако с престъплението на един човек
смъртта царува, много повече ще царуват в живота.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни    5,12.15в17-19.20в-21
Братя:
Както чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха – смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в когото всички съгрешиха.
Защото, ако поради престъплението на един измряха мнозина, още повече Божията благодат и дарът чрез благодатта на единия човек Исуса Христа, се изля преизобилно върху многото.
Защото, ако с престъплението на един човек смъртта царува чрез него единия, много повече ония, които приемат изобилно благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез единия Исус Христос.
И така, както чрез престъплението на един дойде осъждане на всички човеци, тъй и чрез правдата на един дойде на всички човеци оправдание за живот. Защото както чрез непослушанието на един човек мнозина станаха грешни, тъй и чрез послушанието на един мнозина ще станат праведни.
Гдето пък се умножи грехът, благодатта се яви в голямо изобилие, та, както грехът царува, причинявайки смърт, тъй и благодатта да се възцари с правда за живот вечен чрез Исуса Христа, нашия Господ.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 39,7-8а.8в-9.10Л7. (О: срв 8а,9а)
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята Ти.
Жертва и принос Ти не пожела, но продупчи ми ушите. Всесъжение и жертва за грях не поиска, тогава рекох: „Ето, ида. 
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята Ти.
В книжния списък е писано за Мене:
желая да изпълня волята Ти, Боже мой, и Твоя закон е в сърцето Ми.” 
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята Ти.
Възвестявах Твоята правда във великото събрание; не забранявах на устата си, Ти знаеш това, Господи.
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята Ти.
Да се радват и да се веселят чрез Тебе всички, които Те търсят, и онези, които обичат Твоето спасение, да казват непрестанно: „Велик е Господ.” 
Ето, ида, Господи, за да изпълня волята Ти.
АЛИЛУЯ       Лк 21,26
* Алилуя. * Бдете и се молете във всяко време, за да бъдете достой­ни да застанете пред Сина Човечески. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Блажени онези слуги,
които господарят намира да бдят, когато си дойде.
Четене от Светото Евангелие според Лука          12,35-38
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Да бъде кръстът ви препасан, и светилниците ви запалени, и вие ще приличате на онези човеци, които очакват господаря си, докато се върне от сватба, за да му отворят веднага, щом дойде и почука.
Блазе на онези слуги,чийто господар ги намери будни, кога си дойде; истина ви казвам, той ще се препаше, и ще ги тури да седнат, и като пристъпи, ще им служи. И ако дойде на втора стража, и на трета стража дойде, и ги намери тъй, блазе на тия слуги.”
Това е слово Господне.