29NZ02.2

Вторник – XXIX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Той е наш мир, който направи от двата един.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни     2,12-22
Братя:
Вие бяхте тогава без Христа, отстранени от израилското общество, чужди към заветите на обещанието, лишени от надежда и безбожници в света; а сега в Христа Исуса вие, които някогаш бяхте далеч, станахте близки чрез кръвта Христова.
Затова Той е нашият мир, който направи от два народа един и разруши преградата, що беше посред, като с плътта си унищожи враждата, а с учението – закона за заповедите, за да създаде в Себе Си от два народа един нов човек, въдворявайки мир, и в едно тяло да примири двата народа с Бога чрез кръста, като на него уби враждата.
И като дойде, благовести мир на вас, далечни и близки, защото чрез Него и едните, и другите имаме достъп при Отца, в единия Дух.
И тъй, вие не сте вече чужди и пришелци, а съграждани на светите и свои на Бога, като се утвърдихте върху основата на Апостолите и Пророците, имайки самия Исус Христос, крайъгълен камък, върху който цялото здание, стройно сглобено, възрастна в храм свет чрез Господа; върху който и вие се съзиждате в жилище Божие чрез Духа.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ      
Пс 84,9ав-10.11-12.13-14 (О: срв 3)
Господ ще изрече мир на Своя народ.
Да послушам, какво ще каже Господ Бог. Той ще изрече мир на Своя народ и на Своите избрани.
Тъй Неговото спасение е близо до онези, които Му се боят, за да обитава слава в нашата земя. 
Господ ще изрече мир на Своя народ.
Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат. Истината ще изникне из земята, и правдата ще надникне от небесата. 
Господ ще изрече мир на Своя народ.
И Господ ще даде добро, и нашата земя ще даде своя плод. Правдата ще тръгне пред Него и ще тури на път стъпките си. 
Господ ще изрече мир на Своя народ.
АЛИЛУЯ       Лк 21,26
* Алилуя. * Бдете и се молете във всяко време, за да бъдете достой­ни да застанете пред Сина Човечески. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Блажени онези слуги,
които господарят намира да бдят, когато си дойде.
Четене от Светото Евангелие според Лука          12,35-38
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Да бъде кръстът ви препасан, и светилниците ви запалени, и вие ще приличате на онези човеци, които очакват господаря си, докато се върне от сватба, за да му отворят веднага, щом дойде и почука.
Блазе на онези слуги,чийто господар ги намери будни, кога си дойде; истина ви казвам, той ще се препаше, и ще ги тури да седнат, и като пристъпи, ще им служи. И ако дойде на втора стража, и на трета стража дойде, и ги намери тъй, блазе на тия слуги.”
Това е слово Господне.