29NZ03.1

Сряда – XXIX седмица

Година I
 


ПЪРВО ЧЕТИВО
Рим 6,12-18

Предоставете себе си Богу като оживели от мъртвите.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.  

Братя, Грехът да не царува в смъртното ви тяло, за да му се не покорявате в телесните похоти; и не предоставяйте членовете си на греха за оръдие на неправдата, а предоставете себе си Богу като оживели от мъртвите, а членовете си – Богу, за оръдие на правдата. Грехът не бива да господарува над вас; защото вие не сте под закона, а под благодатта. Е, какво? Да грешим ли, понеже не сме под закона, а под благодатта? Съвсем не. Не знаете ли, че комуто предавате себе си като роби за послушание, роби сте на онзи, комуто се покорявате: или роби на греха, за смърт, или – на послушанието, за оправдание? Но благодарение на Бога, вие, бидейки роби на греха, станахте от сърце послушни на оня вид учение, на който се предадохте. А като се освободихте от греха, станахте роби на правдата.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 123,1-3.4-6.7-8 (О: 8а)

Нашата помощ е в името на Господа.

Ако не беше Господ с нас, нека каже Израил,
ако не беше Господ с нас, когато людете се дигнаха против нас,
живи биха ни погълнали;
когато пламна тяхната ярост против нас.

Нашата помощ е в името на Господа.

Нашата помощ е в името на Господа.
Води биха ни потопили,
поток би преминал над нашата душа.
Благословен Господ, който не ни предаде плячка на техните зъби.

Нашата помощ е в името на Господа.

Душата ни се избави като птица от примка на ловци;
примката се скъса, и ние се избавихме.
Нашата помощ е в името на Господа,
който създаде небето и земята.

Нашата помощ е в името на Господа.


АЛИЛУЯ  
Мт 24,42а.44
R: Алилуя, Алилуя
Бдете и бъдете готови, защото не знаете в кой час ще дойде Син Човечески.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 12,39-48

Комуто е много дадено, много и ще се иска.

Четене от Светото Евангелие според Лука         

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Знайте и това: ако стопанинът на къщата знаеше в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата. И вие бъдете готови, понеже, в който час не мислите, ще дойде Син Човечески.” Тогава Петър Му рече: „Господи, за нас ли казваш тая притча, или за всички?” А Господ рече: „Кой ли е оня верен и благоразумен домакин, когото господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава на време уречената храна? Блазе на оня слуга, чийто господар, като дойде, го намери, че постъпва тъй; истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот. Ако пък оня слуга каже в сърцето си: „Скоро няма да дойде господарят ми”, и почне да бие слуги и слугини, да яде и да пие, и да се напива, господарят на този слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час, който не знае, и ще го отдели и подложи на еднаква участ с неверните. А оня слуга, който е знаел волята на господаря си, и не е бил готов, и не е постъпвал по волята му, ще бъде бит много; който пък не е знаел и е направил нещо достойно за наказание, ще бъде бит малко. И от всеки, комуто е много дадено, много и ще се иска, и комуто е много поверено, от него повече ще се изисква.”

Това е слово Господне.