29NZ04.1

Четвъртък – XXIX седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Рим 6,19-23

Сега, освободени от греха, станахте роби на Бога.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.   

Братя: Говоря по човешки поради плътската ваша немощ, както предоставяхте членовете си да бъдат роби на нечистотата и беззаконието за беззаконни дела, тъй и сега предоставете членовете си да бъдат роби на правдата за свети дела. Защото, докато бяхте роби на греха, бяхте свободни от правдата, А какъв плод имахте тогава? Такива дела, от които сега се срамувате, защото техният край е смърт. Но сега, като се освободихте от греха и станахте роби на Бога, вашият плод е светост, а краят – живот вечен. Защото платката, що дава грехът, е смърт, а дарът Божий е живот вечен в Христа Исуса нашия Господ.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 1,1-2.3.4 и 6 (О: Пс 39,5а)

Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа.

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивците,
в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи;
а в закона на Господа е волята му,
и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем.

Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа.

И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци,
което дава плода си в свое време,
и чийто лист не вехне,
и във всичко, що върши, ще успее.

Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа.

Не тъй са нечестивците, не тъй,
но те са като прах, що вятърът измита.
Защото Господ знае пътя на праведните,
а пътят на нечестивците ще погине.

Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа.


АЛИЛУЯ    
Фил 3,8-9
R: Алилуя, Алилуя
От всичко се ощетих и всичко смятам за смет, за да придобия Христа и да се намеря в Него.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 12,49-53

Не дойдох да дам мир, а раздяла.

Четене от Светото Евангелие според Лука.         

В онова време: Исус каза на учениците Си: „Огън дойдох да туря на земята, и колко бих желал да беше вече пламнал! С кръщение трябва да се кръстя; и колко ми е мъка, докато се свърши това! Мислите, че дойдох мир да дам на земята? Не, казвам ви, а – раздяла. Защото отсега петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама, и двама против трима; баща ще бъде против син, и син против баща; майка против дъщеря, и дъщеря против майка; свекърва против снаха си, и снаха против свекърва си.”

Това е слово Господне.