29NZ04.2

Четвъртък – XXIX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Вкоренени и утвърдени в любов,
за да се изпълните с всичката пълнота Божия.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни     3,14-21
Братя:
Прекланям колене пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото се именува всеки род на небесата и на земята, да ви даде, по богатството на славата Си, крепко да се утвърдите чрез Духа Му във вътрешния човек, и чрез вярата да се весели Христос в сърцата ви, та, вкоренени и утвърдени в любов, да можете проумя с всички светии, що е ширина и дължина, дълбочина и височина, и да узнаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните във всичката пълнота Божия.
А на Този, който може, според действуващата в нас сила, да извърши несравнено повече от всичко, що просим, или за каквото помисляме, Нему да бъде слава в Църквата чрез Христа Исуса във всички родове – от века до века. Амин.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32,1-2.4-5.11-12.18-19 (0:5в)
С милост Господня е пълна земята.
Радвайте се, праведници, в Господа, на праведници подобава да славословят.
Славете Господа с гусли, пейте Му с десетострунен псалтир. 
С милост Господня е пълна земята.
Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни. Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята. 
С милост Господня е пълна земята.
А решението на Господа пребъдва на веки; мислите на сърцето Му пребъдват от рода в род.
Блажен онзи народ, комуто Господ е Бог, и племето, което си е Той избрал за наследие. 
С милост Господня е пълна земята.
Ето, окото на Господа е над онези, които Му се боят, върху онези, които се уповават на милостта Му,
че Той ще спаси душата им от смърт, и във време на глад ще ги прехрани. 
С милост Господня е пълна земята.
АЛИЛУЯ       Фил 3,8-9
* Алилуя. * От всичко се ощетих и всичко смятам за смет, за да придобия Христа и да се намеря в Него. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Не дойдох да дам мир, а раздяла.
Четене от Светото Евангелие според Лука          12,49-53
В онова време: Исус каза на учениците Си:
“Огън дойдох да туря на земята, и колко бих желал да беше вече пламнал! С кръщение трябва да се кръстя; и колко ми е мъка, докато се свърши това!
Мислите, че дойдох мир да дам на земята? Не, казвам ви, а – раздяла. Защото отсега петима в една къща ще бъдат разделени, трима против двама, и двама против трима; баща ще бъде против син, и син против баща; майка против дъщеря, и дъщеря против майка; свекърва против снаха си, и снаха против свекърва си.”
Това е слово Господне.