29NZ05.1

Петък – XXIX седмица

Година I
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Рим 7,18-25а

Кой ще ме избави от тялото на тая смърт?

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.   

Братя: Аз зная, че в мене, сиреч в плътта ми, не живее доброто; защото желание за добро има в мене, но да го върша не намирам сили. Защото не доброто, което искам, правя, а злото, което не искам, него върша. А щом върша това, що не искам, не аз го върша вече, а грехът, който живее в мене. И тъй, намирам у себе си такъв закон, че, кога искам да върша доброто, злото стои до мене; защото с вътрешния си човек намирам услада в закона Божи, но в членовете си виждам друг закон, който воюва против закона на моя ум и ме прави пленник на греховния закон, що е в членовете ми. Нещастен аз човек! Кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Благодаря на моя Бог чрез Исуса Христа вашия Господ.

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 118,66.68.76.77.93.94. (О: 68в)

Научи ме на Твоите наредби, Господи.

Научи ме добре да разсъждавам
и да познавам, защото вярвам на Твоите заповеди.
Благ и благодетелен си Ти,
научи ме на Твоите наредби.

Научи ме на Твоите наредби, Господи.

Нека Твоята милост ми бъде утеха,
по Твоето слово към Твоя раб.
Да дойде върху ми Твоето милосърдие,
и аз ще живея, защото Твоят закон е моя утеха.

Научи ме на Твоите наредби, Господи.

До века няма да забравя Твоите заповеди,
защото чрез тях ме оживяваш.
Твой съм аз, спаси ме,
защото търсих Твоите заповеди.

Научи ме на Твоите наредби, Господи.


АЛИЛУЯ   
Срв Мт 11,25
R: Алилуя, Алилуя
Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 12,54-59

Лицето на земята и небето умеете да разпознавате, а това време как не узнавате?

Четене от Светото Евангелие според Лука.        

В онова време Исус каза на народа: „Кога видите облак да се дига от запад, тозчас казвате: „Дъжд ще вали”, тъй и бива. А кога видите да духа южен вятър, казвате: „Жега ще бъде”, и бива. Лицемерци, лицето на земята и небето умеете да разпознавате, а това време как не узнавате? А защо и сами от себе си не съдите, що е право? Кога отиваш с противника си при началството, постарай се по пътя да се освободиш от него, за да те не откара при съдията, и съдията да те не предаде на мъчител, а мъчителят да те не хвърли в тъмница. Казвам ти: „Няма да излезеш от там, докле не върнеш и последната стотинка.”

Tова е слово Господне.