29NZ05.2

Петък – XXIX седмица
Година II
ПЪРВО ЧЕТИВО
Едно тяло, един Господ, една вяра, едно кръщение.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни       4,1-6
Братя:
Аз, окованик за Господа, моля ви да постъпвате достойно за званието, за което сте призвани, с всяко смиреномъдрие, кротост и великодушие, като се търпите един други с любов и залягате да запазвате единството на духа чрез връзките на мира.
Едно тяло сте и един дух, както сте и призвани към една надежда на вашето звание; един е Господ, една е вярата, едно е кръщението; един е Бог и Отец на всички, който е над всички, и чрез всички, и във всички нас.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 23,1-2.3-4ав.5-6 (О: срв 6)
Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.
Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея.
Защото Той я основа върху морета, и върху реки я утвърди. 
Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.
Кой ще възлезе на планината Господня? Или кой ще застане на Неговото свето място?
Онзи, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, който не е споменавал напразно името Му.
Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.
Той ще получи благословение от Господа, и милост от Бога, своя Спасител.
Такъв е родът на онези, които Го търсят, които търсят лицето на Бога Яковов. 
Такъв е родът на онези, които търсят Твоето лице, Господи.
АЛИЛУЯ       Срв Мт 11,25
* Алилуя. * Благословен си, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Лицето на земята и небето умеете да разпознавате,
а това време как не узнавате?
Четене от Светото Евангелие според Лука          12,54-59
В онова време Исус каза на народа:
„Кога видите облак да се дига от запад, тозчас казвате: „Дъжд ще вали”, тъй и бива. А кога видите да духа южен вятър, казвате: „Жега ще бъде”, и бива. Лицемерци, лицето на земята и небето умеете да разпознавате, а това време как не узнавате? А защо и сами от себе си не съдите, що е право?
Кога отиваш с противника си при началството, постарай се по пътя да се освободиш от него, за да те не откара при съдията, и съдията да те не предаде на мъчител, а мъчителят да те не хвърли в тъмница.
Казвам ти: „Няма да излезеш от там, докле не върнеш и последната стотинка.”
Tова е слово Господне.