29NZ06.1

Събота – XXIX седмица
Година I
ПЪРВО ЧЕТИВО
Духът на Този, който възкреси Исуса
от мъртвите, пребъдва във вас.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни     8,1-11
Братя:
Сега няма никакво осъждане за ония, които са в Христа Исуса и живеят не по плът, а по дух. Защото законът на духа, който дава живот в Христа Исуса, ме освободи от закона на греха и на смъртта. Онова, което законът не можеше да извърши, понеже беше безсилен поради плътта, Бог извърши, като изпрати Своя Син в плът, подобна на плътта на греха, да се принесе в жертва за грях, и Той осъди греха в плътта, та оправданието, изисквано от закона, да се изпълни в нас, които живеем не по плът, а по дух.
Защото ония, които живеят по плът, за плътско мислят, а които живеят по дух – за духовно. Плътското мъдруване е смърт, а духовното мъдруване – живот и мир. Защото плътското мъдруване е вражда против Бога, на закона Божи то се не покорява, нито пък може. А ония, които живеят по плът, не могат да угодят Богу.
Вие живеете не по плът, а по дух, само ако Духът Божи живее във вас. Ако пък някой няма Духа на Христа, той не е Христов. Ако ли Христос е във вас, тялото е мъртво за грях, а духът живее за правда. Но ако Духът на Онзи, който възкреси от мъртвите Исуса, живее във вас, който възкреси Христа от мъртвите, ще оживотвори и смъртните ви тела чрез живеещия във вас Негов Дух.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 23,1-2.3-4ав.5-6 (О: срв 6)
Такъв е родът на тези, които търсят Твоето лице, Господи.
Господня е земята и онова, що я изпълня, вселената и всичко, що живее в нея.
Защото Той я основа върху морета, и върху реки я утвърди. 
Такъв е родът на тези, които търсят Твоето лице, Господи.
Кой ще възлезе на планината Господня, или кой ще застане на Неговото свето място?
Онзи, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, който не е споменавал напразно името Му. 
Такъв е родът на тези, които търсят Твоето лице, Господи.
Той ще получи благословение от Господа, и милост към Бога, своя Спасител.
Такъв и родът на онези, които Го търсят, които търсят лицето на Бога Яковов. 
Такъв е родът на тези, които търсят Твоето лице, Господи.
АЛИЛУЯ       Ез 33,11
* Алилуя. * Не искам смъртта на грешника, казва Господ, но да се отвърне от пътя си и да бъде жив. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Ако не се покаете, всички тъй ще загинете.
Четене от Светото Евангелие според Лука          13,1-9
В същото време дойдоха някои и му разказаха за галилейците, на които кръвта Пилат смесил с жертвите им. Исус им отговори и рече: „Мислите ли, че тия галилейци бяха по-грешни от всички галилейци, че тъй пострадаха? Не, казвам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще загинете.
Или мислите, че ония осемнадесет души, върху които падна Силоамската кула и ги изби, бяха по-виновни от всички живеещи в Йерусалим? Не, казвам ви; но, ако се не покаете, всички тъй ще загинете.”
И каза тая притча: „Някой си имаше в лозето си посадена смоковница, и дойде да търси на нея плод, но не намери.
И рече на лозаря: „Ето, три години дохождам да търся плод на тая смоковница, и не намирам; отсечи я, защо само да изтощава земята?”
Но той му отговори и рече: „Господарю, остави я и тая година, докато я окопая и насипя с тор; и ако не даде плод, добре; ако ли пък не, на следната година ще я отсеча.”
Това е слово Господне.