2czwJ

Четвъртък
Утринна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
От изгрева на светлината,
Свети Отче Ти дочуваш
на смирените молбата –
с греховете им тъгуваш.
И дари със блага дума,
непознала нито ропот,
нито гордост, нито гняв,
предвещала светъл проход.
Дай във погледа Си ясен,
на чедата – светлината –
да надвият злото черно
с Твойта благодат богата.
И дари ни сърце искрено,
вярно във служението –
Теб горещо да Те хвали
и да носи избавление.
Тебе слава, Вечни Отче,
на Сина, * на Дух Свети.
И така – през вековете
благата Ти мощ блести. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Боже, възстанови ни, нека светне лицето Ти и ще се спасим!
Псалм 79
Пастирю Израилев, чуй! *
Ти, Който водиш като стадо Йосиф.
Ти, Който седиш над херувимите, яви се! *
Пред Ефрем, Вениамин и Манасий
издигни силата Си *
и ела да ни спасиш.
Боже, възстанови ни, *
нека светне лицето Ти и ще се спасим!
Господи Боже на силите, *
докога ще бъдеш гневен към молитвите на Твоя народ?
Ти ги нахрани с хляб, пропит от сълзи, *
напои ги с изобилни сълзи.
Превърна ни в предмет на противоречие между нашите съседи *
и нашите врагове се гаврят с нас.
Ти пренесе от Египет лозата, *
изгони народите и я посади,
очисти за нея място и изкорени корените ѝ *
и тя изпълни земята.
Планините се покриха със сянката ѝ, *
клоните ѝ са като кедри Божии.
Тя пусна клони до морето *
и филизи до реката.
Защо срути нейната ограда, *
за да късат от нея всички минаващи?
Горският глиган я подрива, *
а полският звяр я гризе.
Боже на силите, обърни се, *
милостиво погледни от небето,
виж и посети това лозе. †
Опази насаденото от Твоята десница *
и филизите, които Ти укрепи за Себе Си.
То е с огън обгорено и посечено. *
От заплахата на Твоето лице ще погинат.
Нека ръката Ти бъде върху мъжа на Твоята десница, *
върху човешкия син, когото си укрепил за Себе Си.
Ние няма да отстъпим от Теб, *
оживи ни и ще призоваваме Твоето име.
Господи Боже на силите, възстанови ни, *
нека светне лицето Ти и ще се спасим.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Боже, възстанови ни, нека светне лицето Ти и ще се спасим!
Ант. 2 Господ извърши велики дела! Нека знаят това по цялата земя!
Кантик Ис. 12, 1-6
Господи, ще Те славя! †
Ти ми беше разгневен, *
но отвърна гнева Си и ме утеши.
Ето, Бог е мое спасение, *
на Него се уповавам и не се боя.
Господ е моя сила и моя песен, *
Той е мое спасение.
Тогава с радост ще черпите вода от изворите на спасението, †
ще кажете в онзи ден: *
„Славете Господ и призовавайте името Му,
разгласяйте между народите делата Му, *
напомняйте, че името Му е велико!
Пейте на Господ, защото Той извърши велики дела! *
Нека знаят това по цялата земя.
Весели се и радвай се, жителко сионска, *
защото велик е сред Теб Светият Израилев.“
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Господ извърши велики дела! Нека знаят това по цялата земя!
Ант. 3 Радостно пейте на Бога – нашата твърдина! †
Псалм 80
Радостно пейте на Бога – нашата твърдина, *
† възклицавайте към Бога Яковов,
вземете псалм, дайте тимпан, *
сладкогласна гусла с псалтир.
Тръбете с тръба при пълнолуние *
в деня на нашия празник,
защото това е закон за Израил, *
наредба от Бога Яковов.
Той установи това като свидетелство за Йосиф, †
когато той излезе от Египетската земя. *
Там той чу звуци от език, който не познаваше.
Аз снех товара от раменете му *
и освободих ръцете му от кошниците.
В мъката си ти Ме повика и Аз те избавих, *
сред гърма те чух и те изпитах при водите на Мериба.
Слушай, народе Мой, и Аз ще ти свидетелствам. †
О, да беше Ме послушал, Израиле! *
Да нямаш друг бог и да не му се покланяш.
Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведе от Египет, *
отвори устата си, и Аз ще я запълня.
Но Моят народ не слушаше гласа Ми, *
а Израил не ми се покоряваше,
затова Аз ги оставих на техните упорити сърца, *
нека ходят по своите помисли.
О, ако беше Ме послушал Моят народ *
и ако Израил вървеше по моите пътища!
Веднага щях да смиря неговите врагове *
и да обърна ръката Си против неговите потисници.
Онези, които мразят Господ, щяха да им се подмазват, *
а тяхното добруване би продължило вечно.
Щях да ги храня с едра пшеница *
и щях да ги засищам със скален мед.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Радостно пейте на Бога – нашата твърдина!
Кратко четиво Рим. 14, 17-19
Божието Царство не е ястие и питие, а правда, мир и радост в Светия Дух. Онзи, който служи на Христос с тези добродетели, е угоден на Бога и изпитан между хората. И така, нека търсим онова, което служи за мир и взаимно назидание.
Кратки възгласи
Н. C настъпването на деня * мисля за Теб, Господи!
С настъпването на деня * мисля за Теб, Господи!
В. Скрий ме в сянката на Твоите криле –
* мисля за Теб, Господи!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
С настъпването на деня * мисля за Теб, Господи!
Ант. Дай на Твоя народ, Господи, познание за спасението и опрощение на греховете!
Кантик на Захария Лк. 1, 68-79
Благословен е Господ, Бог Израилев, *
затова че посети и избави Своя народ
и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *
спасителна сила.
Както обеща чрез устата *
на Своите свети от преди време пророци
спасение от враговете ни *
и от ръцете на всички, които ни мразят.
За да прояви Своята милост към дедите ни *
и да си спомни Светия Си Завет,
клетвата, с която се кле *
на Авраам – нашия отец.
За да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *
безстрашно да Му служим
в святост и правда пред Него *
през всички дни на живота си.
И Ти, Младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, *
защото ще вървиш пред лицето на Господ,
за да приготвиш Неговите пътища
и да дадеш на народа Му да познае спасението *
чрез опрощаване на греховете му.
Поради великото милосърдие на нашия Бог, *
с което ни посети като слънце, изгряващо от висините,
за да просветли онези, които са в тъмнина и в сянката на смъртта, *
и да направлява нозете ни по пътя на мира.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Дай на Твоя народ, Господи, познание за спасението и опрощение на греховете!
Просби
Благословен да бъде Бог, нашият Отец, Който закриля Своите чеда и никога не отхвърля техните молби. Нека смирено Го призовем:
Просветли очите ни, Господи!
Благодарим Ти, Господи, затова че ни освети чрез Сина Си,
– стори Неговата благодат да прониква в нас през целия ден.
Нека Твоята премъдрост ни ръководи,
– за да пребъдваме в Обновения Живот.
Научи ни да посрещаме с кураж всяко нещастие,
– за да Ти служим винаги с чисто сърце.
Бъди вдъхновител на мислите и делата ни,
– за да участваме в осъществяването на Твоето Провидение.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Господи, Ти, Който си истинската светлина, изслушай нашата молитва и стори, размишлявайки върху Твоя закон, да пребъдваме в Твоята Божествена Любов.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог
и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!