2czwMD

Четвъртък
II седмица
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

През Велики пости се изпуска Алилуя.

Химн
1.Шестият час е настъпил,
събира ни за молитва,
с поклон да идем пред Бога,
да Го прославим със радост.
2.Часът, във който Агнецът
изкупил ни греховете,
с мощта на Кръстната жертва
честта изгубена върна.
3.Сиянието на Кръста
засенчи ясното слънце ‒
сърцата си да отворим
за  светлината могъща.
4.Христè, принасяме слава
на Теб, Владико Преблаги,
с Отца и Духа на обич,
навеки във висините. Амин.

Псалмодия

Ант. 1. Законът на Твоите уста е за мене по-добър * от хиляда късове злато и сребро.
Псалм 118 (119):65-72
ІХ (Тет)
Страданието е школа за изпълнение на Божията воля
Добро си сторил, Господи, на Твоя раб *
по Твоето слово.

Научи ме добре да разсъждавам и да познавам, *
защото вярвам на Твоите заповеди.

Преди моето страдание аз се заблуждавах; *
а сега пазя Твоето слово.

Благ и благодетелен си Ти (Господи); *
научи ме на Твоите наредби.

Горделивите плетат лъжа против мене; *
но аз от все сърце ще пазя Твоите заповеди.

Затлъстя сърцето им като тлъстина; *
но аз се утешавам с Твоя закон.

Добре ми е, че пострадах, *
та да се науча на Твоите наредби.

Законът на Твоите уста е за мене по-добър *
от хиляда късове злато и сребро.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Законът на Твоите уста е за мене по-добър / от хиляда късове злато и сребро.

Ант. 2. На Бога се уповавам, не се боя, * какво ще ми стори човек?
Псалм 55 (56):2-7. 9-14
Вяра в Божието слово
Този псалм показва страстите Христови. (св. Йероним)
Помилуй ме, Боже, защото човек иска да ме погълне; *
нападайки всеки ден, притеснява ме.

Моите врагове всеки ден търсят да ме погълнат, *
защото мнозина са, които въстават против мене,
о Всевишний!

Кога съм в страх, *
на Тебе се уповавам.

При помощта на Бога ще възхваля Неговото слово; +
на Бога се уповавам, не се боя; *
какво ще ми стори плътта?

Всеки ден извъртат думите ми; *
всички техни помисли за мене са зло:

събират се, спотайват се, наблюдават петите ми, *
за да хванат душата ми.

У Тебе са изброени моите скитания; +
тури сълзите ми в съд при Тебе ‒ *
не са ли те в Твоята книга?

Враговете ми се връщат назад, колчем викна към Тебе; *
по това познавам, че Бог е с мене.

При помощта на Бога ще възхваля думите Му, *
при помощта на Господа ще възхваля словото Му.

На Бога се уповавам, не се боя; *
какво ще ми стори човек?

Върху мене лежат, Боже, оброците към Тебе; *
на Тебе ще въздам хвала;

защото Ти избави душата ми от смърт, +
очите ми ‒ от сълзи, па и нозете ми от препъване, *
за да ходя пред лицето Божие в светлината на живите.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. На Бога се уповавам, не се боя,какво ще ми стори човек?

Ант. 3. До небесата, Господи, * е голяма Твоята милост.
Псалм 56 (57)
Утринната молитва на изтерзания
Този псалм възпява страстите Господни. (св. Августин)
Помилуй ме, Боже, помилуй ме, *
защото на Тебе се уповава душата ми

и в сянката на Твоите криле ще се скрия, *
докле преминат бедите.

Ще викна към Бога Всевишний, към Бога, *
Който ми прави добро.

Той ще прати от небесата и ще ме спаси; +
ще посрами онзи, който иска да ме погълне; *
Бог ще прати Своята милост и Своята истина.

Душата ми е всред лъвове; *
лежа всред ония, които пламък дишат, всред синовете човешки,

чиито зъби са копия и стрели *
и чийто език е остър меч.

Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, *
и над цялата земя да бъде Твоята слава!

Приготвиха примка за нозете ми; *
душата ми отпадна;

изкопаха пред мене яма *
и сами паднаха в нея.

Готово е сърцето ми, Боже, +
готово е сърцето ми: *
ще пея и ще славя.

Дигни се, славо моя, +
дигни се, псалтире и гусло! *
Ще стана рано.

Ще Те славя, Господи, между народите, *
ще Те възпявам между племената,

защото до небесата е голяма Твоята милост *
и до облаците – Твоята истина.

Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, *
и над цялата земя да бъде Твоята слава.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. До небесата, Господи, / е голяма Твоята милост.

Четене  (Гал. 5:16-17)
Живейте духом и не ще изпълнявате прищевките на плътта. Защото плътта желае
противното на духа, а духът ‒ противното на плътта; те се противят един другиму, за да не
правите онова, що бихте пожелали.

В. Благ и благодетелен си Ти, Господи.
Вс. Научи ме на Твоите наредби.

Молитва
Всемогъщи, Вечни Боже, у Тебе няма мрак ни тъмнина, + освети ни с блясъка на Твоята
светлина, * за да познаем Твоя закон и с радост да следваме заповедите.
Чрез Христа, нашия Господ.