2czwN

Вечерна
В. Боже, ела ми на помощ!
Н. Господи, побързай да ми помогнеш!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Химн
Боже, Ти от светлината
лъчите на деня плетеш.
Песента ни с красотата
във нощта ще събереш.
Ето слънцето се скрива,
зад хоризонта преваля.
Падат тишина и сянка –
трудовите хора галят.
Нека разумът е буден
във нощта на мрака –
да се отрази сияйна
светлината на лика Ти.
Теб гласът ни да прославя,
Бог – троичен и един,
и сърцето да възпява,
Отче, Свети Дух и Син. Амин!
Псалмодия
Ант. 1 Аз Те поставих като светлина на народите, за да бъдеш Мое спасение до краищата на земята!
Псалм 71, 1-10
Боже, дай на царя Твоето правосъдие, *
а на царския син – Твоята правда,
за да съди праведно Твоите хора *
и Твоите бедни в съда.
Нека планините донесат мир на хората, *
а хълмовете – Твоята правда.
Нека съди бедните от народа *
и сломи потисника.
И ще се боят от Теб, †
докато пребъдват слънцето и луната *
от рода в род.
Той ще слезе като дъжд върху окосена ливада, *
като капки, оросяващи земята.
В Неговите дни ще процъфти праведникът *
и ще има изобилен мир, докато трае луната.
Той ще владее от море до море, *
от реката до краищата на земята.
Пред Него ще паднат жителите на пустините, *
а враговете Му ще лижат прахта.
Царете на Тарсис и островите ще Му поднесат данък, *
царете на Арабия и Сава ще Му пренесат дарове.
Всички царе ще Му се поклонят, *
всички народи ще Му служат.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 1 Аз Те поставих като светлина на народите, за да бъдеш Мое спасение до краищата на земята!
Ант. 2 Господ ще спаси Своите бедни и ще избави техните души от гнета!
Псалм 71, 11-19
Той ще избави бедния, *
стенещия и угнетения, който няма помощник.
Ще бъде милосърден към бедния *
и ще спаси душите на сиромасите,
от коварство и насилие ще избави душите им *
и скъпоценна ще бъде тяхната кръв пред очите Му.
Той ще живее и ще Му дават злато от Арабия, †
ще се молят за Него непрестанно, *
всеки ден ще Го благославят.
Ще има изобилие от жито по земята и навръх планините, †
плодовете Му ще се вълнуват като Ливанска гора, *
хората в градовете ще се размножават като трева.
Неговото име ще бъде благословено във вековете, *
докато слънцето трае ще се предава името Му.
В Него ще бъдат благословени всички земни племена *
и всички народи ще Го възхваляват.
Нека бъде благословено името на славата Му във вековете *
и нека цялата земя се изпълни с Неговата слава!
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 2 Господ ще спаси Своите бедни и ще избави техните души от гнета!
Ант. 3 Сега се настана спасението и Царството на нашия Бог!
Кантик Откр. 11, 17-18;12, 10b-12a
Благодарим Ти, Господи Боже Вседържителю, *
Който си, Който си бил и Който идеш,
затова че си проявил Твоята голяма сила *
и си се възцарил!
Народите се разлютиха †
и дойде гневът Ти, *
и времето да бъдат съдени мъртвите,
и да дадеш отплата на Твоите слуги – пророците и светиите, †
и на онези, които се боят от името Ти – малки и големи, *
и да погубиш унищожителите на земята.
Сега настана спасението, силата и Царството на нашия Бог *
и властта на Неговия престол,
защото е свален клеветникът на братята ни, *
който ги клеветеше пред нашия Бог денем и нощем.
Те го победиха с Кръвта на Агнеца †
и със словото на своето свидетелство *
не милееха за душата си дори до смърт.
Затова веселете се, небеса, *
и вие, които обитавате в тях.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. 3 Сега се настана спасението и Царството на нашия Бог!
Кратко четиво 1Петр. 1, 22-23
След като сте очистили душите си с послушание в истината чрез Духа за нелицемерно братолюбие, обичайте се постоянно един друг с чисто сърце като възродени не от тленно семе, а от нетленно, чрез Словото на живия Бог, Който пребъдва вечно.
Кратки възгласи
Н. Господ е пастир мой, * от нищо не ще се нуждая!
Господ е пастир мой, * от нищо не ще се нуждая!
В. Той ме настанява на тучни пасбища –
* от нищо не ще се нуждая!
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух!
Господ е пастир мой, * от нищо не ще се нуждая!
Ант. Господ дарява с блага жадуващите за правда!
Кантик на бл. Дева Мария Лк. 1, 46-55
Душата ми величае Господ *
и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,
затова че Той милостиво погледна смирението на Своята слугиня, *
и ето, отсега ще ме наричат блажена всички народи.
Силният ми стори велико нещо *
и свято е името Му.
Неговата милост е от род в род *
към онези, които се боят от Него.
Той показа сила с десницата Си, *
разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си.
Свали силни от престоли и въздигна смирени, *
гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо.
Взе под закрила Израил, Своя слуга, *
като си спомни милостта,
както обеща на нашите деди – *
на Авраам и потомството му във вековете.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Ант. Господ дарява с блага жадуващите за правда!
Просби
Нашият Господ и Спасител обсипва народа Си с всяко духовно благословение. Нека въздигнем душите си към Него и Го призовем, като кажем:
Благослови Твоя народ, Господи!
Милостиви Боже, закриляй нашия папа и нашия епископ,
– за да ръководят с мъдрост Твоята църква.
Опази в добротата Си нашата страна,
– освободи света от лукавия.
Събери Твоите чеда около трапезата Си,
– стори непорочните да Те следват в бедност и послушание.
Затвърди обещанията на посветените на Теб девици,
– за да могат да следват Теб – Агнеца Божи.
Нека нашите покойниците пребъдват в Твоя Вечен Мир
– и стори ние да бъдем в духовно общение с тях.
Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.
Молитва
Приеми, милосърдни Господи, нашата вечерна възхвала и стори, молим Те, нашите сърца да не престават да размишляват върху Твоя закон, за да заслужим Вечния Живот.
Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Теб живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете. Амин!